1
00:00:03,298 --> 00:00:06,232
Počkat, co je? Já myslel,
že to tu zrenovuješ.

2
00:00:06,701 --> 00:00:09,404
To i já, ale zradila mě

3
00:00:09,604 --> 00:00:12,197
malá prolháná rádoby
country zpěvačka.

4
00:00:12,397 --> 00:00:13,897
To bylo na mě?!

5
00:00:14,097 --> 00:00:17,969
- Ano! Na koho jiného?
- Já nevím, kdo všechno vám lže!

6
00:00:18,169 --> 00:00:20,405
<i>Jo a přišel za vámi pan Slater.</i>

7
00:00:20,605 --> 00:00:24,343
- Jen Slater. Je to mononym jako...
- Ježiši Kriste! - Ten ne.

8
00:00:24,543 --> 00:00:27,043
On už tu je, ty hlupačko jedna!

9
00:00:28,047 --> 00:00:29,849
<i>Co to děláš, Dave?</i>

10
00:00:30,049 --> 00:00:31,984
Takže mám přijít jindy?

11
00:00:32,184 --> 00:00:34,619
Ale ne. Jistěže ne.

12
00:00:34,819 --> 00:00:38,323
- Jo. To jsem si myslel.
- Jakýkoliv úkol přece zvládneme.

13
00:00:38,523 --> 00:00:40,259
Jsme profesionálové a...

14
00:00:40,459 --> 00:00:42,525
<i>Přišel za vámi pan Slater.</i>

15
00:00:43,140 --> 00:00:45,889
- Tak já půjdu.
- Dobře. Co tu vůbec děláš?

16
00:00:46,089 --> 00:00:47,857
- Pan Slater...
- Jenom Slater.

17
00:00:48,057 --> 00:00:50,594
A bude mezi námi
dvěma nějakej problém?

18
00:00:50,794 --> 00:00:53,196
Tak dřív nebo později určitě, ale...

19
00:00:53,396 --> 00:00:55,932
- Sterlingu! Pan...
- Jen Slater.

20
00:00:56,132 --> 00:00:59,103
- Má... - Měl.
- Pro nás důležitý úkol,

21
00:00:59,303 --> 00:01:03,338
se kterým určitě
bezproblémově zaskórujeme!

22
00:01:04,007 --> 00:01:07,311
- Tak já půjdu.
- Vždyť už tu stejně jsi,

........