1
00:01:19,042 --> 00:01:22,837
<i>Tohle je Ezopova bajka.</i>

2
00:01:23,296 --> 00:01:27,258
<i>Zajíci už toho měli plný zuby.</i>

3
00:01:27,676 --> 00:01:29,427
<i>Pronásledují je lvi,</i>

4
00:01:31,513 --> 00:01:33,390
<i>plaší vlci</i>

5
00:01:34,391 --> 00:01:36,017
<i>a loví orli.</i>

6
00:01:36,059 --> 00:01:38,520
<i>Všichni je chtějí sežrat.</i>

7
00:01:38,853 --> 00:01:42,315
<i>Takže než by žili tenhle příšerný život,</i>

8
00:01:42,357 --> 00:01:44,734
<i>rozhodli se skočit</i>

9
00:01:44,776 --> 00:01:47,195
<i>do rybníka a umřít.</i>

10
00:01:48,780 --> 00:01:52,701
<i>Když ale padali do vody,</i>

11
00:01:55,412 --> 00:01:59,332
<i>žáby se polekaly a vyskočily z vody.</i>

12
00:01:59,708 --> 00:02:01,960
Poučení z toho příběhu je,

13
00:02:02,377 --> 00:02:06,464
že vždy je na tom někdo hůř než vy.

14
00:02:06,548 --> 00:02:09,676
Takže nebuďte smutní nebo zklamaní,

15
00:02:09,718 --> 00:02:12,846
protože jste v obtížné situaci.

16
00:02:13,513 --> 00:02:17,934
<i>Kdyby byl Ezop na mém místě,
napsal by to?</i>

17
00:02:19,185 --> 00:02:21,146
<i>Rozhodně ne.</i>

18
00:02:21,896 --> 00:02:26,901
<i>JAK UKRÁST PSA
How to Steal a Dog</i>

19
00:02:26,985 --> 00:02:29,362
Cože?! Rozvádí se?

20
00:02:29,904 --> 00:02:33,158
Věděla jsem to.
Vůbec mě to nepřekvapuje.

21
00:02:33,450 --> 00:02:36,369
Nechce alimenty? Není pitomá?!

22
00:02:36,411 --> 00:02:40,582
Podle mě je to podvodnice.

23
00:02:41,249 --> 00:02:44,419
Existují důkazy.
Zaslechla jsem pár věcí.

24
00:02:45,253 --> 00:02:47,505
Majitel toho obchodu na rohu...

........