1
00:00:00,697 --> 00:00:03,045
Možná si potřebuje krknout.
Nebo přebalit.

2
00:00:04,508 --> 00:00:08,108
Lidé nemluví rádi o mentální
nezpůsobilosti.

3
00:00:09,339 --> 00:00:10,378
Peněženka.

4
00:00:11,036 --> 00:00:14,154
- Tati, mám tu práci.
- Jakou práci?
- Vlastně tvou práci.

5
00:00:14,155 --> 00:00:17,436
- Nemohl bys sehnat otci práci, Jamie?
- Ne, nemohl.

6
00:00:17,437 --> 00:00:21,475
- Máš padáka.
- Takže ty a Laura?

7
00:00:21,476 --> 00:00:23,356
- Ne. - Nechodí spolu.

8
00:00:24,636 --> 00:00:27,016
- Co to... ? - Nic.

10
00:00:46,516 --> 00:00:49,195
- Ahoj. - Ahoj, Jamie, máš co delat?

11
00:00:49,196 --> 00:00:52,996
- Tak nějak. - Aha, chtěla jsem
vzít Emily do parku.

12
00:00:52,997 --> 00:00:55,835
Aha, zvládneš to sama?

13
00:00:55,836 --> 00:00:57,514
Jistě, že zvládnu.

14
00:00:57,515 --> 00:01:01,516
Jen jsem myslela, že by bylo
hezké mít společnost. Pro Emily.

15
00:01:01,517 --> 00:01:06,195
Hele, já nemůžu. Mám...
problém s dopravou.

16
00:01:06,196 --> 00:01:10,396
Jste paraziti! To není fér.
Zbývaly jen tři splátky.

17
00:01:10,397 --> 00:01:13,355
Hele, budete nás muset nechat.

18
00:01:13,356 --> 00:01:14,954
Nemůžete si ho vzít, když
na něm ležím.

19
00:01:14,955 --> 00:01:17,194
- Já ti zavolám.
- Nestůj tu tak.

20
00:01:17,195 --> 00:01:18,436
Keithe, drž ten nárazník.

22
00:01:20,196 --> 00:01:23,194
Mami, nekopej ty exekutory.
To nepomůže.

23
00:01:23,195 --> 00:01:26,636
Vezmu vám odtahový auto
a uvidíte, jaký to je, vy šmejdi.

24
00:01:26,637 --> 00:01:29,475
........