1
00:00:00,001 --> 00:00:01,716
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,718 --> 00:00:05,516
<i>Bývalý šerif Jimmy Pritchard
dnes spáchal sebevraždu.</i>

3
00:00:07,161 --> 00:00:10,679
Vrátil jste se na začátek.
Máte druhou šanci.

4
00:00:10,681 --> 00:00:14,086
Já vás znám. Vy jste
ta bohatá dvojčata.

5
00:00:14,088 --> 00:00:17,281
Otto přeměnil vaše krvinky,
aby vyléčily mou rakovinu.

6
00:00:17,283 --> 00:00:19,909
Oživila jste mě,
abyste se zachránila?

7
00:00:20,446 --> 00:00:22,414
Je silnější, než jsme mysleli.

8
00:00:26,466 --> 00:00:29,791
- Proč věří, že je můj otec?
- Protože je to pravda.

9
00:00:31,308 --> 00:00:35,363
Jsem tu kvůli dokončení té fúze.
Chci, aby ses postaral o Otta.

10
00:00:35,365 --> 00:00:40,894
- Kromě mě věří už jenom tobě.
- Postarám se o něj. - Co mu je?

11
00:00:41,147 --> 00:00:44,657
Ta chyba v původním kódu
vůbec neexistovala.

12
00:00:44,659 --> 00:00:48,474
Jeho genetický kód se vyvíjí,
jeho tělo ho přepisuje.

13
00:00:48,600 --> 00:00:53,098
Výsledky tvých nedávných
testů se zlepšují, Mary.

14
00:00:53,100 --> 00:00:54,747
Jeho krev ti pomáhá.

15
00:00:55,000 --> 00:00:57,694
S vámi má zvláštní pouto.

16
00:01:06,011 --> 00:01:08,243
Bude z ní krásná příšera.

17
00:01:09,137 --> 00:01:10,977
Vrátím se za pár hodin.

18
00:01:10,979 --> 00:01:15,084
Mezitím pohřbi tu druhou.
A kopej hluboko.

19
00:01:20,831 --> 00:01:24,912
Spi. Nech se unést
účinkem těch drog.

20
00:02:32,596 --> 00:02:35,951
Kolik jich budeme muset pohřbít,
než se mu to konečně povede?

21
00:02:45,613 --> 00:02:47,090
Kde je?

22
00:03:34,784 --> 00:03:38,357
........