1
00:00:00,100 --> 00:00:02,000
<i>V Předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,035 --> 00:00:03,067
Je tady babička.

3
00:00:03,102 --> 00:00:04,065
<i>V životě...</i>

4
00:00:04,100 --> 00:00:06,100
Je to posvatební smlouva.

5
00:00:06,135 --> 00:00:07,400
Já to nepodepíšu.

6
00:00:08,500 --> 00:00:09,765
Podepiš to!

7
00:00:09,800 --> 00:00:11,765
Přestaň! Ubližuješ mi!

8
00:00:11,800 --> 00:00:13,465
Paní Solis, co tady děláte?

9
00:00:13,500 --> 00:00:16,200
<i>Nemůžete změnit co už se stalo</i>

10
00:00:16,235 --> 00:00:17,065
Lidé nechávají stopy.

11
00:00:17,100 --> 00:00:19,100
Jedna z těch stop povede k Deidre.

12
00:00:19,135 --> 00:00:20,765
Peníze si do hrobu nevezmu.

13
00:00:20,800 --> 00:00:22,850
Hodlám je použít abych ti zachránil krk.

14
00:00:22,885 --> 00:00:24,865
<i>Nebo kdo lidé ve skutečnosti jsou.</i>

15
00:00:24,900 --> 00:00:29,300
Andrew mi právě řekl, že si myslí,
že je možná gay.

16
00:00:34,200 --> 00:00:37,165
<i>Každé ráno, když šla vynést odpadky,</i>

17
00:00:37,200 --> 00:00:45,500
<i>Lynette Scavo si dopřávala malé zasnění,
jehož detaily byly vždy stejné.</i>

18
00:00:46,300 --> 00:00:52,400
<i>Jednoho dne se její hrozná sousedka
Karen McCluskey zhroutí a zemře</i>

19
00:00:53,700 --> 00:01:00,100
<i>a její dům koupí milá švédská rodina
se dvěma rozkošnými dvojčátky dceruškami.</i>

20
00:01:01,100 --> 00:01:05,365
<i>Mezi rodinami se vytvoří věčné přátelství,</i>

21
00:01:05,400 --> 00:01:11,300
<i>které vyvrcholí když si jejich dcery
vezmou její kluky na smluvené svatbě</i>

22
00:01:11,335 --> 00:01:16,100
<i>za kterou rodina Scavo nebude muset platit.</i>

23
00:01:17,100 --> 00:01:21,065
<i>Ano, Lynette si své snění užívala,</i>

24
00:01:21,100 --> 00:01:27,100
<i>ale paní McCluskey ji vždy
........