1
00:00:00,000 --> 00:00:02,640
Pověz mi, jaká je Mara?

2
00:00:02,680 --> 00:00:04,800
- Zemřela.
- Všechno přišlo vniveč?

3
00:00:04,840 --> 00:00:06,840
Máme nevěstu. Jmenuje se Kela.

4
00:00:06,880 --> 00:00:10,760
Zaslechla jsem, že Warigové
dělají tvému otci starosti,

5
00:00:10,800 --> 00:00:13,120
Zabili mou matku,
zmasakrovali náš lid

6
00:00:13,160 --> 00:00:16,040
- a nikdo nám nepomohl.
- Nejsme připraveni na útok.

7
00:00:16,080 --> 00:00:20,120
Bývalo tu opevnění,
věž každých 40 kroků.

8
00:00:20,160 --> 00:00:22,160
Pak to naprav!

9
00:00:23,640 --> 00:00:25,640
Já to věděl.

10
00:00:28,200 --> 00:00:30,560
Ať už mám cokoliv,
vždycky mi to vezmeš!

11
00:00:30,600 --> 00:00:32,600
Herot potřebuje opravdového zemana.

12
00:00:32,640 --> 00:00:35,080
A Štítozemě potřebují pravého jarla.

13
00:00:35,120 --> 00:00:37,560
Ty budeš jedním...
A já druhým.

14
00:00:42,880 --> 00:00:45,280
Měli bychom zapálit věž,
varovat ostatní kmeny.

15
00:00:45,320 --> 00:00:48,200
Ne. Nezapalujte ohně.
Uvidíme, jak se Beowulf předvede,

16
00:00:48,240 --> 00:00:50,780
když nájezdníci vpadnou
do nepřipraveného Herotu.

17
00:00:50,820 --> 00:00:52,720
Věděl jsem,
že jsem se v tobě nemýlil.

18
00:00:52,760 --> 00:00:56,240
Co je? Pomozte mi!

19
00:01:26,520 --> 00:01:30,360
Dracův most.
Postavěn obry za starých časů.

20
00:01:30,400 --> 00:01:33,736
- Nejrychlejší cesta do Herotu.
- Budeme nechráněni.

21
00:01:33,737 --> 00:01:35,514
Stráže tam nebudou.
Nikdo tam není.

22
00:01:37,240 --> 00:01:39,240
........