1
00:00:05,839 --> 00:00:08,467
Pověz mi, jaká je Mara?

2
00:00:08,509 --> 00:00:10,636
- Zemřela.
- Všechno přišlo vniveč?

3
00:00:10,677 --> 00:00:12,679
Máme nevěstu. Jmenuje se Kela.

4
00:00:12,721 --> 00:00:16,600
Zaslechla jsem, že Warigové
dělají tvému otci starosti,

5
00:00:16,642 --> 00:00:18,977
Zabili mou matku,
zmasakrovali náš lid

6
00:00:19,019 --> 00:00:21,897
- a nikdo nám nepomohl.
- Nejsme připraveni na útok.

7
00:00:21,939 --> 00:00:25,943
Bývalo tu opevnění,
věž každých 40 kroků.

8
00:00:25,984 --> 00:00:27,986
Pak to naprav!

9
00:00:29,488 --> 00:00:31,490
Já to věděl.

10
00:00:34,034 --> 00:00:36,411
Ať už mám cokoliv,
vždycky mi to vezmeš!

11
00:00:36,453 --> 00:00:38,455
Herot potřebuje opravdového zemana.

12
00:00:38,497 --> 00:00:40,916
A Štítozemě potřebují pravého jarla.

13
00:00:40,958 --> 00:00:43,418
Ty budeš jedním...
A já druhým.

14
00:00:48,715 --> 00:00:51,134
Měli bychom zapálit věž,
varovat ostatní kmeny.

15
00:00:51,176 --> 00:00:54,054
Ne. Nezapalujte ohně.
Uvidíme, jak se Beowulf předvede,

16
00:00:54,096 --> 00:00:56,640
když nájezdníci vpadnou
do nepřipraveného Herotu.

17
00:00:56,640 --> 00:00:58,559
Věděl jsem,
že jsem se v tobě nemýlil.

18
00:00:58,600 --> 00:01:02,062
Co je? Pomozte mi!

19
00:01:32,342 --> 00:01:36,180
Dracův most.
Postavěn obry za starých časů.

20
00:01:36,221 --> 00:01:39,558
- Nejrychlejší cesta do Herotu.
- Budeme nechráněni.

21
00:01:39,558 --> 00:01:41,351
Stráže tam nebudou.
Nikdo tam není.

22
00:01:43,061 --> 00:01:45,063
........