1
00:00:01,556 --> 00:00:02,556
Opravdu ji můžeš porazit?

2
00:00:02,925 --> 00:00:04,058
Můžu.

3
00:00:04,060 --> 00:00:05,593
Pak "ANO".

4
00:00:05,595 --> 00:00:07,561
Deane, to není Cass!

5
00:00:07,563 --> 00:00:08,729
Jsem venku.

6
00:00:09,398 --> 00:00:11,165
- Lucifere.
- Lucifere.

7
00:00:11,167 --> 00:00:15,102
Měli jsme zbabělce a blázna
za krále už příliš dlouho.

8
00:00:15,805 --> 00:00:17,104
Pořád jsem tvůj pán.

9
00:00:17,106 --> 00:00:18,973
Nechal jsem tě z tý boudy
vylézt příliš brzy?

10
00:00:18,975 --> 00:00:21,008
Jaký zrádný myšlenky

11
00:00:21,010 --> 00:00:22,376
ti raší v tý malý kebulce?

12
00:00:22,378 --> 00:00:23,744
Kdyby sis myslel,
že porazíš Amaru,

13
00:00:23,746 --> 00:00:24,979
tak už bys s ní bojoval.

14
00:00:24,981 --> 00:00:26,247
Nejsi dost silný.

15
00:00:27,450 --> 00:00:29,316
Možná mám pár nedostatků.

16
00:00:29,318 --> 00:00:31,318
Věděl jsi, že nacisti měli
speciální odvětví

17
00:00:31,320 --> 00:00:32,686
věnované archeologii?

18
00:00:32,688 --> 00:00:33,988
Copak to je, <i>mon amour?</i>

19
00:00:33,990 --> 00:00:36,690
Mluví tu o speciální zbrani.

20
00:00:36,692 --> 00:00:38,092
Jo? Co to bylo?

21
00:00:38,094 --> 00:00:39,760
Boží ruka.

22
00:00:39,762 --> 00:00:41,195
Od jednoho Strážce slova
jinému Strážci slova,

23
00:00:41,197 --> 00:00:42,963
v budoucnosti vedu válku.

24
00:00:42,965 --> 00:00:44,431
........