1
00:00:00,723 --> 00:00:04,828
<i>Jmenuju se Barry Allen.
Jsem nejrychlejší člověk na světě.</i>

2
00:00:05,851 --> 00:00:08,619
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:08,699 --> 00:00:11,657
<i>ale potají s pomocí
mých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:11,737 --> 00:00:15,170
<i>bojuju se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:15,340 --> 00:00:17,330
<i>Dopadl jsem muže,
který mi zabil matku,</i>

6
00:00:17,410 --> 00:00:20,532
<i>ale zároveň jsem tím náš svět
zpřístupnil novým hrozbám.</i>

7
00:00:20,886 --> 00:00:24,049
<i>A já jediný jsem dost rychlý
na to, abych je zastavil.</i>

8
00:00:24,129 --> 00:00:26,236
<i>Jsem Flash.</i>

9
00:00:27,567 --> 00:00:29,193
<i>V minulých dílech:</i>

10
00:00:29,273 --> 00:00:31,237
Zoom tě chce mrtvého.

11
00:00:33,881 --> 00:00:36,019
Myslíš, že všechno
dovede dělat rychle?

12
00:00:36,099 --> 00:00:38,379
- Jak se vede, Digu?
- Jsi rychlý.

13
00:00:39,870 --> 00:00:41,270
Vítejte na Zemi 2.

14
00:00:44,472 --> 00:00:46,485
Tati! Ne! Ne!

15
00:00:47,130 --> 00:00:50,620
- Caitlin. Tak se jmenuješ, ne?
- Nenávidím jméno Caitlin.

16
00:00:50,700 --> 00:00:54,451
- Jsem Killer Frost. - Dvojníci
Ronnieho a Caitlin jsou zlí?

17
00:00:54,531 --> 00:00:56,631
Pokud jdete s námi,
musíme jít.

18
00:00:58,538 --> 00:01:02,156
- Cisco! - Připravte se zavřít
trhlinu nadobro. Přichází Zoom!

19
00:01:03,933 --> 00:01:05,013
Ne!

20
00:01:13,107 --> 00:01:15,268
Není mrtvý. Není mrtvý.

21
00:01:16,027 --> 00:01:18,778
- Caitlin...
- Není mrtvý. Není.

22
00:01:19,038 --> 00:01:22,061
........