1
00:00:08,136 --> 00:00:11,446
Doktore, podle téhle
Příručky vesmírného poutníka,

2
00:00:11,486 --> 00:00:13,781
pokud se chceš
nazývat vesmírným poutníkem,

3
00:00:13,821 --> 00:00:16,113
měl bys zažít každý týden
alespoň jedno dobrodružství.

4
00:00:16,153 --> 00:00:17,205
Dobře.

5
00:00:17,245 --> 00:00:21,576
- No, my jsme nezažili dobrodružství už celé věky.
- Máš absolutní pravdu.

6
00:00:21,616 --> 00:00:23,297
Takže dobrodružství!

7
00:00:24,945 --> 00:00:28,479
- Co to bylo? Cos udělal?
- Přesně to, oč jsi mě žádala.

8
00:00:28,519 --> 00:00:31,485
Nastavil jsem v TARDIS
dobrodružný mód!

9
00:00:32,626 --> 00:00:35,102
Seš si jistý, žes nenastavil
mód Zabij-Amy-a-Doktora?

10
00:00:35,142 --> 00:00:38,939
Ne, ne, ne, ne, ne.
Vydrž, to se mělo stát!

11
00:00:43,564 --> 00:00:46,071
- Tohle taky.
- Tím jsem si jistá.

12
00:00:46,111 --> 00:00:48,748
Možná bych to měl zmírnit,
jen o trošku.

13
00:00:51,168 --> 00:00:54,418
- Co? Co se děje?
- Porucha v systému! TARDIS havaruje!

14
00:00:54,458 --> 00:00:55,631
Super!

15
00:00:56,231 --> 00:01:00,372
Dobře, TARDIS přistane
za 3... 2... 1... Přistání.

16
00:01:04,513 --> 00:01:05,515
...teď.

17
00:01:05,930 --> 00:01:08,475
Takže, kde jsme, Einsteine?

18
00:01:09,464 --> 00:01:11,759
Nejsem si úplně jistý.
Vypadá to...

19
00:01:11,799 --> 00:01:15,649
že jsme přistáli uprostřed
olympijské běžecké dráhy.

20
00:01:19,361 --> 00:01:20,693
Kde to jsem?

21
00:01:22,816 --> 00:01:26,738
- A co se ti sakra stalo s vlasy?
- Ano, ano, ano. Ehm...

22
........