1
00:00:03,664 --> 00:00:04,864
Hej, co to děláš?

2
00:00:04,965 --> 00:00:05,640
Můj soused zemřel,

3
00:00:05,665 --> 00:00:07,131
a odkázal mi tenhle skvělý gauč.

4
00:00:07,132 --> 00:00:08,665
Napadlo mě, že se hodí do odpočívárny.

5
00:00:08,667 --> 00:00:09,916
Dovol mi ti pomoct.

6
00:00:09,918 --> 00:00:11,301
Ne, ne, ne. Mám to.

7
00:00:12,337 --> 00:00:14,170
Chlapi, vše zvládnete sami, že?

8
00:00:14,172 --> 00:00:16,973
Víš, někdy je v pořádku,
když ti někdo pomůže.

9
00:00:16,975 --> 00:00:18,892
Jo, budu si to pamatovat.

10
00:00:21,000 --> 00:00:26,000
Překlad: 0011011100111
www.serialzone.cz

11
00:00:33,167 --> 00:00:34,972
Máte na hlasivkách nějaké uzly.

12
00:00:35,072 --> 00:00:36,988
Uzly?! Co to sakra jsou uzly?

13
00:00:36,991 --> 00:00:38,241
Chtěl jste nás vidět, pane?

14
00:00:38,243 --> 00:00:39,792
Jo, toho řezníka si nevšímejte.

15
00:00:39,794 --> 00:00:41,494
Jen mě prohlédne kvůli pojistce.

16
00:00:41,496 --> 00:00:43,646
Obávám se vražedného řádění.

17
00:00:43,725 --> 00:00:46,630
Slovo "řádění" zní jako
zábava, ale není to tak.

18
00:00:46,631 --> 00:00:48,264
Na posledních třech nočních letech

19
00:00:48,265 --> 00:00:50,265
z New Yorku do L.A.

20
00:00:50,267 --> 00:00:51,717
se stala v první třídě vražda.

21
00:00:51,719 --> 00:00:53,635
Vypadá to, že někdo nemá rád boháče.

22
00:00:53,637 --> 00:00:56,021
Kdy už konečně nechají boháče napokoji?

23
00:00:56,023 --> 00:00:58,087
Vy dva jedete do L.A.X.

24
00:00:58,088 --> 00:01:00,004
a přijdete na to, co se k čertu děje.

25
........