1
00:00:00,886 --> 00:00:03,253
<i>Dennis: Takže, pojďte blíž,
lidi, shromážděte se kolem.</i>

2
00:00:03,320 --> 00:00:04,654
<i>Všichni sem, prosím.</i>

3
00:00:04,722 --> 00:00:06,456
<i> Mám pro vás připravenou
malou prezentaci.</i>

4
00:00:06,523 --> 00:00:08,451
Takže, protože všichni trpíte
syndromem snížené pozornosti ADD,

5
00:00:08,459 --> 00:00:10,494
je mi jasné, že ztratím vaši pozornost
hned během následujících tří minut

6
00:00:10,494 --> 00:00:11,854
a Frank usne.

7
00:00:11,862 --> 00:00:13,897
To se nestane.
Spal jsem v noci 26 hodin.

8
00:00:13,964 --> 00:00:16,366
Pořád ale vypadáš ospale.
Tak mohu začít se svou prezentací?

9
00:00:16,433 --> 00:00:18,902
- Kde máš stojan?
- Ne, nepotřebuju stojan... neruš mě.

10
00:00:18,969 --> 00:00:20,870
- Nechceš, abych došel pro projektor?
- Ne, nechci projektor.

11
00:00:20,938 --> 00:00:22,739
- Nechci ani stojan.
- Jak se bez něj chceš obejít?

12
00:00:22,806 --> 00:00:24,240
Nechci ho, bez ohledu na to,
co sakra, řekneš.

13
00:00:24,308 --> 00:00:26,623
A to proto, že je to zastaralé
a nemoderní, rozumíte?

14
00:00:26,743 --> 00:00:28,970
Nechte mě přednést mou prezentaci,
která vlastně je právě o tom.

15
00:00:28,978 --> 00:00:29,645
Je o inovaci.

16
00:00:29,713 --> 00:00:31,814
- Otázky se nepřijímají.
- Kurvafix.

17
00:00:31,882 --> 00:00:33,682
Nechte to všechno na mně, ano?
Žádné přerušování.

18
00:00:33,750 --> 00:00:37,653
Dobře, takže, jak asi všichni víme,
zítra je Den Svatého Patricka,

19
00:00:37,721 --> 00:00:39,388
tradiční a nanejvýš výnosný den.

20
00:00:39,456 --> 00:00:42,691
Nicméně, v poslední době
naše zisky klesají.

21
00:00:42,759 --> 00:00:45,227
Každý rok.
A to musíme změnit.
........