1
00:00:07,216 --> 00:00:10,636
Jestliže člověk celý
život těší jenom druhé,

2
00:00:10,677 --> 00:00:12,471
pak sám vůbec nežije.

3
00:00:12,513 --> 00:00:15,098
Takový pohled na svět
musí být velmi osvobozující.

4
00:00:16,475 --> 00:00:19,436
Je Beowulfa.
Milované si nevybíráme.

5
00:00:19,478 --> 00:00:22,731
Ale můžeme si vybrat
s kým budeme na tomto světě.

6
00:00:22,773 --> 00:00:24,983
Nyní už ti to nemohou
odepřít, Rhedo.

7
00:00:25,025 --> 00:00:27,236
Tímto manželstvím
se stáváš jarlem Štítozemí.

8
00:00:27,277 --> 00:00:30,614
Ještě než první lidé
vkročili do Štítozemí,

9
00:00:30,656 --> 00:00:34,451
žili zde pouze bahenní.

10
00:00:34,493 --> 00:00:40,040
S černou krví, zrozeny
ze zdejší temné zeminy.

11
00:00:40,082 --> 00:00:43,418
Warigové prý tvému
otci působí starosti.

12
00:00:43,418 --> 00:00:45,420
Obává se, že se chystají opět povstat.

13
00:00:45,462 --> 00:00:50,217
Krajozemě křižuje prorok,
jenž to uvádí do pohybu.

14
00:00:50,259 --> 00:00:52,219
Doby míru jsou u konce.

15
00:00:52,261 --> 00:00:54,263
Tady to končí!

16
00:01:08,777 --> 00:01:11,154
Támhle! Nalevo!

17
00:01:11,196 --> 00:01:13,198
Jsou tam dva!

18
00:01:13,615 --> 00:01:15,826
Za nima!

19
00:01:43,312 --> 00:01:45,314
Ztratili jsme je.

20
00:01:52,237 --> 00:01:54,239
Zkuste je vystopovat.

21
00:02:01,496 --> 00:02:03,498
Hodnej.

22
00:02:03,498 --> 00:02:05,501
Zkusím to proti proudu.

23
00:02:08,212 --> 00:02:10,839
........