1
00:00:08,300 --> 00:00:13,680
NOČNÍ RECEPČNÍ
S01E02

2
00:00:13,889 --> 00:00:18,894
Překlad: hermionablack,
Bobisudka, KlárkaP

3
00:00:19,102 --> 00:00:24,107
edna.cz/the-night-manager

4
00:02:12,508 --> 00:02:13,842
Mami?
Co chceš?

5
00:02:14,218 --> 00:02:15,886
Nemyslela jsem, že to zvedneš.

6
00:02:16,970 --> 00:02:18,388
Poslouchej, pravidla znáš.

7
00:02:18,764 --> 00:02:20,599
Já volám mě.
Ty mně sem nevoláš.

8
00:02:21,099 --> 00:02:22,726
Stydíš se se mnou mluvit?

9
00:02:24,811 --> 00:02:27,022
Podívej, nemám čas
s tebou mluvit. Jdu ven.

10
00:02:27,648 --> 00:02:29,733
- Kam jdeš?
- To je jedno.

11
00:02:30,484 --> 00:02:32,277
Někam... Někam na ostrov.

12
00:02:32,402 --> 00:02:34,488
Jaké je tam počasí? Hezké?

13
00:02:38,367 --> 00:02:39,409
Jak je Billimu?

14
00:02:39,493 --> 00:02:41,036
Jako by tě to zajímalo.

15
00:02:42,371 --> 00:02:45,666
Říkají, že už se
po tobě ani neptá.

16
00:02:47,042 --> 00:02:49,127
Koncem měsíce přijde víc peněz.

17
00:02:50,254 --> 00:02:51,880
Proto jsi mi volala, že?

18
00:02:52,506 --> 00:02:53,757
Teď zavěšuju.

19
00:02:53,757 --> 00:02:55,634
Jen si pamatuj jednu věc, zlato.

20
00:02:57,094 --> 00:02:58,846
Jsi jen špinavá děvka.

21
00:03:02,891 --> 00:03:04,184
Minutku.

22
00:03:15,696 --> 00:03:16,864
Vstupte.

23
00:03:20,742 --> 00:03:22,703
Danny. Myslela jsem,
že je to tvůj otec.

........