1
00:01:48,126 --> 00:01:50,501
<i>HONGKONG, 1959</i>

2
00:01:50,584 --> 00:01:52,709
<i>Ip Manův starší syn studuje ve Fo-šanu.</i>

3
00:01:52,751 --> 00:01:54,792
<i>Ip Man žije v Hongkongu
se svou ženou a mladším synem.</i>

4
00:01:54,876 --> 00:01:57,209
<i>Učí Wing Čchun
a podporuje bojová umění.</i>

5
00:02:08,501 --> 00:02:09,626
Mistře Ipe.

6
00:02:09,667 --> 00:02:11,292
Dobré ráno.

7
00:02:12,126 --> 00:02:13,667
Nějak brzo?

8
00:02:14,001 --> 00:02:15,876
Mistře Ipe, to jsem já.

9
00:02:17,834 --> 00:02:19,417
Nepoznáváte mě?

10
00:02:22,209 --> 00:02:23,792
Siu Lung.

11
00:02:23,876 --> 00:02:25,959
Když jsem byl malý,
chtěl jsem se u vás učit.

12
00:02:26,001 --> 00:02:27,584
Řekl jste mi, že mám nejdřív vyrůst.

13
00:02:27,626 --> 00:02:29,792
Vezměte mě za svého žáka.

14
00:02:32,084 --> 00:02:34,251
Proč bych tě měl přijmout?

15
00:02:34,626 --> 00:02:37,501
Budu váš nejlepší žák.

16
00:02:43,709 --> 00:02:44,959
Proč sis tak jistý?

17
00:02:46,751 --> 00:02:48,501
Protože jsem rychlý.

18
00:02:58,542 --> 00:02:59,584
Jak moc?

19
00:03:19,709 --> 00:03:21,501
Ne dost rychlý, chlapče.

20
00:03:24,501 --> 00:03:25,626
Umíš být rychlejší?

21
00:04:07,417 --> 00:04:08,959
To nebylo špatný.

22
00:04:09,251 --> 00:04:10,959
Kopl jsi vážně do vody,

23
00:04:11,001 --> 00:04:12,751
nebo si to jen myslíš?

24
00:04:45,126 --> 00:04:49,376
Lékořice, lékořice.

25
........