3
00:05:17,287 --> 00:05:18,252
Pán Savin, máte sa?

4
00:05:18,287 --> 00:05:20,252
Chcete kúpiť 3 kamióny?

5
00:05:20,287 --> 00:05:24,280
Najprv preverím účet v banke,
potom uvidíme.

6
00:05:25,287 --> 00:05:27,278
Prepáčte.

7
00:05:36,287 --> 00:05:40,280
Všetko v poriadku? Ideme.

8
00:07:59,287 --> 00:08:03,287
Bože, čo to robíte?

9
00:08:03,322 --> 00:08:05,252
Zbláznil ste sa?

10
00:08:05,287 --> 00:08:07,287
Vidíte ten kamión, pán Medok?

11
00:08:07,322 --> 00:08:08,252
Áno.

12
00:08:08,287 --> 00:08:10,287
Ten kamión ste si objednal
od firmy Montlaure.

13
00:08:10,322 --> 00:08:12,252
A nie sme pašeráci.

14
00:08:12,287 --> 00:08:14,287
Naša zmluva už nie je platná!

15
00:08:14,322 --> 00:08:16,252
Hotovo!

16
00:08:16,287 --> 00:08:17,252
Nájdite si niekoho iného.
- Prečo?

17
00:08:17,287 --> 00:08:19,287
Kvôli ilegálnym Portugalcom?

18
00:08:19,322 --> 00:08:21,252
Nevedel som nič o tom.

19
00:08:21,287 --> 00:08:23,287
To urobil vodič.

20
00:08:23,322 --> 00:08:24,804
Áno, na váš účet!

21
00:08:24,839 --> 00:08:26,252
Čo? - Áno.

22
00:08:26,287 --> 00:08:28,787
Viem všetko, ale nemám dôkazy.

23
00:08:28,822 --> 00:08:31,252
Ale počúvajte ma, pán Medok!

24
00:08:31,287 --> 00:08:33,287
Ak ma z niečoho obviníte,

25
00:08:33,322 --> 00:08:37,280
neprejde vám to ľahko.

26
00:09:17,287 --> 00:09:19,287
Dobrý deň, pani Montlaure!
- Dobrý deň.

........