1
00:00:07,883 --> 00:00:10,886
- Na tebe škádlení neplatí, co?
- Ne.

2
00:00:10,928 --> 00:00:12,596
Pak si tě vezmu takhle.

3
00:00:12,638 --> 00:00:14,515
Přítelíčku, vůbec mě neznáš.

4
00:00:14,556 --> 00:00:17,684
Už se do Herotu nikdy nevracej.
Jsi pro mě mrtvá.

5
00:00:17,726 --> 00:00:19,895
A prozatím hraj podle
pravidel své matky.

6
00:00:19,937 --> 00:00:22,064
Nebude čekat,
že ji sebereme vládu.

7
00:00:22,105 --> 00:00:23,899
Chceš být zemanem?

8
00:00:25,734 --> 00:00:28,654
Vyřiď mému strýci,
že jsem s ním skončil.

9
00:00:28,695 --> 00:00:30,864
Už ses skrýval dost dlouho.

10
00:00:30,906 --> 00:00:32,699
Chceš-li moc, chop se jí.

11
00:00:32,741 --> 00:00:35,661
Pokud povím matce pravdu,
ztratím její důvěru.

12
00:00:35,702 --> 00:00:37,996
A tím i šanci na vládu.

13
00:00:38,038 --> 00:00:40,541
Ale pokud Abrecan zaútočí,
Herot může padnout.

14
00:00:40,582 --> 00:00:45,087
Mám vizi.
Být tím nejlepším kmenem!

15
00:00:47,172 --> 00:00:50,259
Abrecan se chystá napadnout Herot.

16
00:01:40,058 --> 00:01:42,853
Nedovolím nikomu,
aby ti ubližoval.

17
00:01:42,895 --> 00:01:44,897
Už nikdy.

18
00:02:32,194 --> 00:02:37,574
přeložil richja
prekladejme.cz

19
00:02:44,540 --> 00:02:46,458
Abrecan by mě nikdy nezradil.

20
00:02:46,500 --> 00:02:48,919
Říkám pravdu.

21
00:02:48,961 --> 00:02:52,214
Slyšel jsem ho, jak vyzývá lidi,
aby zaútočili na Herot.

22
00:02:52,256 --> 00:02:55,133
Buduje armádu.

23
........