1
00:00:02,304 --> 00:00:04,514
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:04,614 --> 00:00:07,681
Ne, že bych tě nemilovala.
Miluju.

3
00:00:07,683 --> 00:00:11,619
- Ale musím na chvíli pryč.
- Na jak dlouho?

4
00:00:11,621 --> 00:00:13,721
To vlastně nevím.

5
00:00:15,358 --> 00:00:19,060
- Vracíš se do Afghánistánu?
- Ne, do Nepálu.

6
00:00:19,062 --> 00:00:24,798
Když dnes odjedeš,
nemůžu na tebe čekat. Už ne.

7
00:00:28,570 --> 00:00:32,440
Vždycky tě budu milovat.

8
00:00:34,477 --> 00:00:37,678
- Kde jste?
- Na cestě.

9
00:00:37,680 --> 00:00:41,949
- A co vaše krytí?
- Nezpochybnil ho.

10
00:00:41,951 --> 00:00:44,218
Určitě to zvládnete, poručíku?

11
00:00:49,225 --> 00:00:51,559
Rozhodně.

12
00:01:00,069 --> 00:01:01,669
Haló.

13
00:01:04,073 --> 00:01:05,439
Haló?

14
00:01:06,509 --> 00:01:08,275
Proč si myslíš,
že to byla Catherine?

15
00:01:08,277 --> 00:01:11,137
Bylo to mezinárodní číslo,
ale nebyla tam předvolba země,

16
00:01:11,167 --> 00:01:13,147
takže to bylo asi
ze satelitního telefonu.

17
00:01:13,149 --> 00:01:15,849
Poslední dobou
jsem měl podobné dva hovory.

18
00:01:16,352 --> 00:01:19,854
- Detektive Williamsi. - Jo.
- Jsem zvláštní agent Kang od FBI.

19
00:01:19,856 --> 00:01:21,655
S bratrem jste si byli blízcí.

20
00:01:21,657 --> 00:01:25,792
Vlastně jste viděl Matta
jako poslední, než odjel ze země.

21
00:01:25,794 --> 00:01:28,562
Se všemi zdroji, co jste měl
jako člen Five-0 k dispozici,

22
00:01:28,564 --> 00:01:32,399
byste udělal všechno,
........