1
00:01:09,080 --> 00:01:12,368
Mistr mi řekl: Che An-siao,

2
00:01:12,440 --> 00:01:14,568
bojuj s ostatními mnichy.

3
00:01:20,680 --> 00:01:23,763
<i>Otec žil v těžkých časech.</i>

4
00:01:24,160 --> 00:01:27,209
<i>Chrám nedokázal
nasytit všechny mnichy.</i>

5
00:01:27,680 --> 00:01:31,765
<i>A souboj měl rozhodnout,
kdo zůstane.</i>

6
00:02:37,360 --> 00:02:39,124
Mistře, vyhrál jsem!

7
00:02:39,880 --> 00:02:42,724
<i>Otec si myslel,
že vyhrál právo zůstat.</i>

8
00:02:43,000 --> 00:02:44,240
<i>Mýlil se!</i>

9
00:02:44,600 --> 00:02:45,761
Vyhrál jsi.

10
00:02:48,760 --> 00:02:51,445
Máš talent.

11
00:02:53,240 --> 00:02:54,765
Sbal se.

12
00:02:55,000 --> 00:02:57,287
Dokážeš se o sebe postarat sám.

13
00:02:57,600 --> 00:02:58,601
Cože?

14
00:03:07,040 --> 00:03:08,849
Když neodejdeš,

15
00:03:09,080 --> 00:03:11,401
nikdy nenalezneš cestu domů.

16
00:03:11,640 --> 00:03:15,406
Tam venku je jiný svět.

17
00:03:16,680 --> 00:03:21,163
Potkáš svaté i hříšníky.

18
00:03:22,000 --> 00:03:26,767
Buď zdvořilý a tvrdě pracuj.

19
00:03:26,960 --> 00:03:29,042
Trénuj kung-fu.

20
00:03:29,120 --> 00:03:32,647
Nenech se zastrašit obtížemi.

21
00:03:33,640 --> 00:03:35,051
Nenechám.

22
00:03:35,640 --> 00:03:37,483
Pamatuj.

23
00:03:38,120 --> 00:03:41,124
Někteří udělají cokoli, aby uspěli.

24
00:03:41,600 --> 00:03:45,810
Hrdina ale zůstane věrný sám sobě.

25
........