1
00:00:00,200 --> 00:00:01,938
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,940 --> 00:00:05,098
- Kdo ti o tomhle místu řekl?
- Bral ji sem její dědeček.

3
00:00:05,100 --> 00:00:08,942
Jestli Gracie nedáš pokoj,
zlomím ti prsty, bubeníčku.

4
00:00:08,944 --> 00:00:11,700
Vím, že nerad pracuješ
s Pritchardem, ale já ano.

5
00:00:11,702 --> 00:00:15,398
- Jsem šťastná. - Nemůžeme
se vydat dvěma směry.

6
00:00:15,400 --> 00:00:19,182
- Co se děje?
- Vaše krev... fungovala.

7
00:00:19,301 --> 00:00:21,427
<i>Její systém je čistý.</i>

8
00:00:21,429 --> 00:00:23,761
<i>Mohu se zeptat, co bude
s panem Pritchardem?</i>

9
00:00:23,763 --> 00:00:25,341
Bude na odchodu.

10
00:00:28,600 --> 00:00:33,298
Je zvláštní, že už
tohle nemusíme dělat.

11
00:00:33,300 --> 00:00:35,321
Už jsem si začal zvykat.

12
00:00:37,188 --> 00:00:40,120
Vím, že jste se o to
neprosil, ale děkuju.

13
00:00:41,636 --> 00:00:43,454
Zachránil jste mi život.

14
00:00:44,271 --> 00:00:46,198
Nebylo to tak hrozné.

15
00:00:46,200 --> 00:00:49,420
Mohl jsem tu bydlet,
měl jsem to auto.

16
00:00:51,300 --> 00:00:54,136
To já bych měl děkovat
vám, že jste mě oživila.

17
00:00:54,649 --> 00:00:57,133
Tohle pro mě
ještě nikdo neudělal.

18
00:00:59,630 --> 00:01:01,500
V ten den,
kdy jste mě oživila,

19
00:01:01,502 --> 00:01:04,111
jste řekla, že Otto
bez vás nemůže žít.

20
00:01:04,113 --> 00:01:07,915
Teď už se o něj
můžete zase starat.

21
00:01:08,100 --> 00:01:11,189
Asi si najdu vlastní bydlení.

22
00:01:11,579 --> 00:01:14,646
........