1
00:00:28,859 --> 00:00:32,796
preložil marzus
serialzone.cz & titulky.com

2
00:00:47,248 --> 00:00:48,447
Ježiši Kriste!

3
00:00:48,532 --> 00:00:51,606
- Maj sa.
- George, nemôžeš tu byť.

4
00:00:51,631 --> 00:00:53,699
Som tu kvôli tvojmu nájmu. Musíš mi zaplatiť.

5
00:00:53,724 --> 00:00:55,928
- Znova?
- Áno.

6
00:00:55,953 --> 00:00:57,423
George, kedy toto celé skončí?

7
00:00:57,448 --> 00:00:58,765
Prichádzaš ku mne každý týždeň kvôli nájmu.

8
00:00:58,800 --> 00:01:00,016
To je všetko čo ťa zaujíma.

9
00:01:00,101 --> 00:01:01,968
Myslím si že by si mal zájsť
za cvokárom alebo niekým.

10
00:01:02,020 --> 00:01:04,804
Toto je hotel. Nie je zadarmo.

11
00:01:04,889 --> 00:01:06,390
Jasné. Myslíš že to neviem, George?

12
00:01:06,415 --> 00:01:08,608
Chceš $2 za plechovku pitia. $2!

13
00:01:08,643 --> 00:01:09,809
To je ilegálne v štáte California.

14
00:01:09,834 --> 00:01:12,979
Áno, ale už som ti dal tri varovania. Tri!

15
00:01:13,023 --> 00:01:15,656
Všetko čo dostanem z ródea
ide priamo tebe.

16
00:01:15,681 --> 00:01:16,949
Áno, ale to nie je dosť.

17
00:01:16,985 --> 00:01:18,750
No, neviem čo mám robiť.

18
00:01:18,775 --> 00:01:21,117
Chceš sa sťažovať ródeu?
Napíš im na Twitter.

19
00:01:21,142 --> 00:01:21,867
Čo?

20
00:01:22,110 --> 00:01:23,526
Napíš im na Twitter.
Ja neviem, napíš im mail.

21
00:01:23,562 --> 00:01:27,147
Ach, email, email. Počúvaj, toto
je posledné varovanie.

22
00:01:27,232 --> 00:01:28,684
Zaplať mi, alebo musíš odísť.

23
00:01:28,709 --> 00:01:30,599
George, naozaj si myslím že musíš
za niekým zájsť, dobre?
........