1
00:00:00,001 --> 00:00:01,798
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,800 --> 00:00:06,098
- Fungovalo to.
- Mary bude žít.

3
00:00:06,100 --> 00:00:08,086
Teď se nedostanu
k Lookinglassu ani k Ottovi

4
00:00:08,088 --> 00:00:10,377
a bez Otta
nebudeš mít George.

5
00:00:10,500 --> 00:00:13,463
<i>DNA v krvi vraha byla umělá,</i>

6
00:00:13,465 --> 00:00:16,454
<i>stejně jako ten vzorek
člena vaší rodiny.</i>

7
00:00:16,456 --> 00:00:18,091
Nejsem jediný.

8
00:00:22,293 --> 00:00:25,536
Ty jsi Albert Lin?
Chceš se dostat domů?

9
00:00:26,400 --> 00:00:29,705
Ukliďte to. Nic nesmí vést
ke mně ani k mé firmě.

10
00:00:29,707 --> 00:00:32,214
Otto mě vyhodil dřív,
než jsem byla dokončená,

11
00:00:32,216 --> 00:00:35,303
a jen se na tebe podívám
a dojde mi, proč to dělám.

12
00:00:35,305 --> 00:00:37,775
To, co má s Pritchardem,
je pravá láska, víš?

13
00:00:37,777 --> 00:00:40,423
Ona ho nemiluje.
Vše bude jako při starém.

14
00:00:41,820 --> 00:00:44,691
<i>- Co tím chcete říct?
- Nechci, abyste odešel.</i>

15
00:00:54,800 --> 00:00:57,418
- Proč nejsi v nemocnici?
- To koleno bylo vykloubené.

16
00:00:57,420 --> 00:01:00,533
Napravili mi ho, ale teď
máme větší starosti.

17
00:01:00,707 --> 00:01:03,073
FBI uzavírá ten případ.

18
00:01:03,075 --> 00:01:05,332
Podle jejich zprávy
už vraha dopadli.

19
00:01:05,334 --> 00:01:06,593
- Cože?
<i>- Jo.</i>

20
00:01:06,595 --> 00:01:09,442
Za zábavním parkem
našli neznámého muže,

21
00:01:09,444 --> 00:01:11,647
předávkoval se.

........