1
00:00:00,648 --> 00:00:02,972
<i>V minulých dílech</i> CSI: Cyber...

2
00:00:03,450 --> 00:00:05,251
Agent Rupert Flemming!

3
00:00:05,352 --> 00:00:06,583
Jak je za velkou louží?

4
00:00:06,585 --> 00:00:08,785
Agent Flemming nemůže
momentálně k telefonu.

5
00:00:11,355 --> 00:00:13,189
Migueli, Python zabil tvého partnera.

6
00:00:13,192 --> 00:00:15,492
Ruperta?
Budu v dalším letadle.

7
00:00:15,493 --> 00:00:16,725
<i>Tohle je Python.</i>

8
00:00:16,728 --> 00:00:17,993
<i>Je to jeden z nejkrutějších</i>

9
00:00:17,995 --> 00:00:19,361
<i>kybernetických drogových dealerů,</i>
<i>které jsme kdy potkali.</i>

10
00:00:19,364 --> 00:00:20,230
Dolů!

11
00:00:20,231 --> 00:00:21,397
<i>Ahoj, Dante.</i>

12
00:00:21,399 --> 00:00:23,065
<i>Nebo bych ti měla říkat Pythone?</i>

13
00:00:23,068 --> 00:00:24,968
Dante...
Promiňte, madam...

14
00:00:24,969 --> 00:00:27,204
Dům mojí matky.
Jste v mém domě!

15
00:00:27,205 --> 00:00:28,237
Překročila jste hranici.

16
00:00:28,239 --> 00:00:29,705
Stalo se to osobní.

17
00:00:29,707 --> 00:00:31,240
Tohle je válka.

18
00:00:31,242 --> 00:00:33,643
Python byl tady v CTOC!

19
00:00:33,645 --> 00:00:36,246
Jestli tu něco nechal,
chci, abyste to našli!

20
00:00:42,720 --> 00:00:43,987
Přísahám Bohu.

21
00:00:43,988 --> 00:00:45,155
To sis vymyslel.

22
00:00:45,156 --> 00:00:46,155
Ne, nevymyslel.

23
00:00:46,158 --> 00:00:47,289
Přátelé a sousedi
přicházeli

24
........