1
00:00:01,893 --> 00:00:04,459
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:05,049 --> 00:00:06,731
<i>Po překvapivém zvratu...</i>

3
00:00:06,851 --> 00:00:08,172
Sundejte si šátky.

4
00:00:08,292 --> 00:00:12,136
<i>...se v Survivor: Kaoh Rong
přeměnily tři kmeny na dva.</i>

5
00:00:12,256 --> 00:00:17,112
<i>Julia odešla sama na pláž Siláků,
kde se o sebe musela postarat,</i>

6
00:00:17,232 --> 00:00:19,677
<i>dokud se nepřipojí ke kmeni,
který nezíská imunitu.</i>

7
00:00:20,624 --> 00:00:24,417
<i>V novém kmeni Chan Loh
byly síly vyrovnané.</i>

8
00:00:24,537 --> 00:00:26,329
Dva Krasavci,
dva Chytráci a dva Siláci.

9
00:00:26,449 --> 00:00:29,630
<i>Debbie neztrácela čas
a navazovala vztahy.</i>

10
00:00:29,750 --> 00:00:31,071
Na konci chci vidět ženu.

11
00:00:31,191 --> 00:00:33,190
Moje hra není obranná,
ale útočná.

12
00:00:33,310 --> 00:00:34,954
<i>V novém kmeni Gondol...</i>

13
00:00:35,074 --> 00:00:35,990
Těší mě.

14
00:00:36,110 --> 00:00:38,660
<i>...Chytráci měli
po promíchání většinu</i>

15
00:00:38,780 --> 00:00:41,120
<i>a Krasavci měli
jenom důvod se obávat.</i>

16
00:00:41,240 --> 00:00:44,464
Není možné, že by tu Chytráci
nechali oba Krasavce.

17
00:00:44,584 --> 00:00:46,314
Je to mezi Taiem a mnou.

18
00:00:46,954 --> 00:00:48,665
<i>V poslední soutěži
o imunitu...</i>

19
00:00:48,785 --> 00:00:50,417
-Máme to.
-Máme to, Jeffe!

20
00:00:50,537 --> 00:00:52,828
Imunita pro Chan Loh!

21
00:00:52,948 --> 00:00:54,754
<i>...prohrál nový kmen
Gondol.</i>

22
00:00:54,874 --> 00:00:57,747
-Posílají Gondol na kmenovou radu.
........