1
00:00:00,081 --> 00:00:02,778
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,780 --> 00:00:04,657
S Mesa Verde
to byla dobrá práce.

3
00:00:04,659 --> 00:00:07,378
- Mám tu budoucnost?
- Promluvím s Howardem.

4
00:00:07,580 --> 00:00:10,386
- Pojď se mnou.
- Co chceš dělat? - Věř mi.

5
00:00:10,388 --> 00:00:12,979
- Viktor s K.
- A tahle milá dáma?

6
00:00:12,981 --> 00:00:15,337
Giselle. Giselle St. Claire.

7
00:00:15,339 --> 00:00:18,307
- Budete muset svědčit?
- V kapse měl mou peněženku,

8
00:00:18,309 --> 00:00:21,238
plus ta zbraň...
Čeká ho pět, deset let.

9
00:00:21,240 --> 00:00:25,478
Rád bych, abyste policii
řekl, že ta zbraň byla vaše.

10
00:00:25,480 --> 00:00:27,880
Ale pak by obvinili i mě.

11
00:01:20,611 --> 00:01:23,758
<i>Už nemusíte hledat
dokonalý dárek.</i>

12
00:01:23,760 --> 00:01:26,258
<i>Přichází tradiční produkt...</i>

13
00:01:26,880 --> 00:01:32,487
<i>Nová Chia zvířátka.
Chia slon, kráva a lvíče.</i>

14
00:01:32,489 --> 00:01:36,113
<i>Je to snadné. Stačí je
namočit přes noc...</i>

15
00:01:37,082 --> 00:01:39,095
<i>Účast.</i>

16
00:01:40,660 --> 00:01:42,656
<i>Pan Akaka.</i>

17
00:01:54,709 --> 00:01:58,623
<i>...obyvatele zařízení Sandpiper
či jiných podobných zařízení,</i>

18
00:01:58,625 --> 00:02:01,240
<i>můžete mít nárok
na náhradu škody.</i>

19
00:02:01,242 --> 00:02:05,358
<i>Obyvatelé Sandpiperu
a podobných zařízení</i>

20
00:02:05,360 --> 00:02:08,167
<i>mohli přeplácet
za zboží a služby.</i>

21
00:02:08,169 --> 00:02:11,668
<i>Ve spolupráci
s právní firmou HHM</i>

22
........