1
00:00:00,001 --> 00:00:01,798
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,800 --> 00:00:04,825
Celý život
tě chráním před světem,

3
00:00:04,827 --> 00:00:07,044
ale měla jsem spíš
chránit svět před tebou.

4
00:00:07,200 --> 00:00:09,536
Obešel jsi smrt,
abys ji zachránil,

5
00:00:09,538 --> 00:00:12,100
- a ona tě teď opustila.
- Ano.

6
00:00:12,102 --> 00:00:14,878
- Je to nějaký výpadek.
- Všechno odpoj.

7
00:00:14,880 --> 00:00:17,746
<i>To by ale nádrž přestala
podporovat pana Pritcharda.</i>

8
00:00:19,580 --> 00:00:23,198
- Takhle je nádrž k ničemu.
- Takže mi zbývá den?

9
00:00:23,200 --> 00:00:26,134
Je přece Pritchardová.
Gracie má ten gen.

10
00:00:26,707 --> 00:00:29,698
- Tak kde je?
- Vím, kde je Gracie.

11
00:00:29,700 --> 00:00:33,581
S okamžitou platností
vás uvolňuji ze služby.

12
00:00:42,000 --> 00:00:45,535
Poslouchejte mě.
Gracie je v nebezpečí.

13
00:00:45,537 --> 00:00:48,054
Nemůžu být tři dny
pod zámkem.

14
00:00:48,238 --> 00:00:50,238
Musíme tě předat.

15
00:00:52,501 --> 00:00:54,554
Bobby, jak dlouho
už se známe?

16
00:00:54,854 --> 00:00:57,685
Oba dva mě znáte,
znáte i Gracie.

17
00:01:03,553 --> 00:01:06,086
- Teď nemůžu, Mary.
- Alexa je zpět.

18
00:01:06,088 --> 00:01:07,935
Prý ví, kde je Gracie.

19
00:01:07,937 --> 00:01:10,349
<i>Přiveď ji do Peng's.</i>
Sejdeme se tam.

20
00:01:15,962 --> 00:01:20,388
Musíte mi věřit.
Gracie je v nebezpečí.

21
00:01:21,900 --> 00:01:24,178
Prostě mě pusťte.
........