1
00:00:09,667 --> 00:00:14,111
NOČNÍ RECEPČNÍ
Epizoda Šestá

2
00:00:14,756 --> 00:00:16,993
Překlad a časování - Anniie126

3
00:00:53,289 --> 00:00:54,941
Krom zbytečných nákladů

4
00:00:54,942 --> 00:00:57,367
a ostudy před našimi
americkými přáteli,

5
00:00:58,126 --> 00:01:00,637
MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ
nás ten debakl

6
00:01:00,638 --> 00:01:02,723
A VĚCÍ COMMONWEALTHU
na turecko-německých hranicích

7
00:01:02,724 --> 00:01:04,439
vrátil v oblasti získávání informací

8
00:01:04,440 --> 00:01:06,441
v Sýrii a na Blízkém Východě
o 5 let zpátky.

9
00:01:06,442 --> 00:01:09,126
Prodlužuji naše setkání,
abychom mohli plně prodiskutovat důvody,

10
00:01:09,127 --> 00:01:13,268
proč operace pokračovala na základě
tak nepřesných a zavádějících informací,

11
00:01:13,269 --> 00:01:15,180
a také zjistit,
jak se z toho můžeme poučit,

12
00:01:15,181 --> 00:01:16,921
aby se nic takového
už neopakovalo.

13
00:01:17,198 --> 00:01:18,949
Co vás vedlo k tomu,
abyste se domnívala,

14
00:01:18,950 --> 00:01:22,341
že je TradePass využíván
k nelegálním prodeji britských zbraní?

15
00:01:22,565 --> 00:01:25,839
Byly mi předloženy falešné certifikáty
pro koncové uživatele

16
00:01:25,840 --> 00:01:29,233
vydané Ministerstvem obrany sedmi různým
firmám z Británie a Spojených států.

17
00:01:29,888 --> 00:01:31,090
Máte na mysli tyhle?

18
00:01:38,400 --> 00:01:39,447
Ano.

19
00:01:40,100 --> 00:01:44,810
Tohle jsou skutečné vývozní certifikáty
do Bulharska a Itálie vydané Ministerstvem.

20
00:01:44,811 --> 00:01:45,812
To není pravda.

21
00:01:45,813 --> 00:01:50,499
Mám podepsané dopisy od italské
i bulharské vlády, které nákupy potvrzují.

22
........