1
00:00:10,385 --> 00:00:14,765
Jericho S01E01

2
00:00:17,392 --> 00:00:19,770
Koupil jsi je všechny?
Dojdi pro ně.

3
00:00:19,811 --> 00:00:22,189
Jsou v té zadní místnosti.

4
00:00:23,899 --> 00:00:27,694
- Už ať to máme naložené.
- Dobře.

5
00:00:27,736 --> 00:00:29,738
Pohni s tím!

6
00:00:31,073 --> 00:00:35,369
- Proč je tohle tady dole? - Kolik jsi říkal, že bylo za tuhle knihu?

7
00:00:37,454 --> 00:00:40,749
- Přines nám ještě jeden pro košíkový prodej.
- Jsou seshora?

8
00:00:40,791 --> 00:00:42,584
Jen pár židlí.

9
00:00:42,626 --> 00:00:44,628
Myslím, že ano.

10
00:00:56,181 --> 00:00:59,852
- Mám to.
- Už není kam to položit.

11
00:01:06,400 --> 00:01:08,485
Promiňte, dovolíte?

12
00:01:22,374 --> 00:01:25,502
V Settle je chudobinec.
Postarají se o vaše děti.

13
00:01:25,544 --> 00:01:28,255
My se nerozdělíme.

14
00:01:42,060 --> 00:01:44,771
Myslím, že by sis s ním měla raději promluvit.

15
00:01:51,403 --> 00:01:54,281
Tento dům už není náš.

16
00:01:56,575 --> 00:01:58,577
Je to jen dům.

17
00:02:00,370 --> 00:02:02,372
Budeme spolu.

18
00:02:09,129 --> 00:02:11,465
Jen nemůžu vydržet ten pocit, že to všichni ví.

19
00:02:11,507 --> 00:02:16,220
Odejdeme odsud se vztyčenými hlavami.

20
00:02:21,016 --> 00:02:23,018
Pojď.

21
00:02:38,951 --> 00:02:41,245
Má cenu asi šilink.

22
00:02:48,502 --> 00:02:50,504
Pojďte.

23
00:03:06,687 --> 00:03:09,439
Prodali jsme všechno, abychom zaplatili jeho dluhy.

24
00:03:11,775 --> 00:03:14,361
Říkala jste, že můžeme přijít za vámi.
........