1
00:00:06,465 --> 00:00:09,218
- Potřebujeme najít místo, kam bychom mohli jít.
- Vím o jedné práci.

2
00:00:09,259 --> 00:00:12,137
Cesta u Culverdale.
Staví tam velký most.

3
00:00:12,179 --> 00:00:14,348
Viadukt,
který udělá z této země jeden národ.

4
00:00:14,389 --> 00:00:17,017
- Jsem Johnny Jackson.
- Tobias Farrelly.

5
00:00:17,059 --> 00:00:19,061
Ostatní mi říkají Skinny.

6
00:00:19,102 --> 00:00:22,064
V mojí partě máme místo, Vaše výsosti.

7
00:00:22,856 --> 00:00:24,858
Aagh!

8
00:00:25,943 --> 00:00:29,112
Jsi mrtvý muž, Princi.
Přísahám, že jsi.

9
00:00:29,154 --> 00:00:31,448
- Pomozte mi někdo!
- Jacku!

10
00:00:32,324 --> 00:00:34,243
Viděl někdo mého muže ?

11
00:00:34,284 --> 00:00:37,746
Vypadá to, že to byla sabotáž,
co zabilo tyto muže.

12
00:00:37,788 --> 00:00:40,290
Jmenuji se Bamford. Jsem detektiv.

13
00:00:40,332 --> 00:00:43,418
Někdo si udělal kopii?
Pohřešujete nějaké muže?

14
00:00:43,460 --> 00:00:45,254
Red Killeen.

15
00:00:45,295 --> 00:00:47,714
- Běž zpátky!
- Ne!

16
00:00:48,882 --> 00:00:51,343
George zabil muže.
Musíme pohřbít tělo.

17
00:00:52,761 --> 00:00:56,265
Mám dědictví.
A chci, aby bylo dobře využito.

18
00:00:56,306 --> 00:00:59,184
- Potom všem, co se mezi námi stalo?
- Jde čistě o obchod.

19
00:00:59,226 --> 00:01:02,855
Potřebuji, abys převzal dohled nad údolím.
Jsi ten nejlepší, koho máme.

20
00:01:19,955 --> 00:01:23,333
- Co Vám mohu nabídnout, pane??
- Nejsem tady kvůli vašeho ubohého piva.

21
00:01:55,532 --> 00:01:58,285
Red Killeen!

22
00:01:59,328 --> 00:02:02,539
........