1
00:00:00,412 --> 00:00:02,680
Ľudia, predstavujem vám nového člena
zásahovky 81, Stellu Kiddovú.

2
00:00:02,715 --> 00:00:03,881
Rozišla som sa so svojím manželom

3
00:00:03,916 --> 00:00:05,916
a naozaj sa teším na osamelý život.

4
00:00:05,952 --> 00:00:07,284
Zdravím. Som Casey.

5
00:00:07,320 --> 00:00:08,452
Dám vám malú radu zadarmo.

6
00:00:08,488 --> 00:00:10,054
Teraz ste súčasťou chicagskej politiky.

7
00:00:10,089 --> 00:00:11,455
Neexistuje žiadne povrchné riešenie.

8
00:00:11,491 --> 00:00:13,357
To nie je dôvod,
prečo som sa na to dal.

9
00:00:13,393 --> 00:00:15,459
Ak spustíte čistú kampaň,
zlíznete smotanu.

10
00:00:15,495 --> 00:00:17,728
Ak špinavú, stratíte svoju dušu.

11
00:00:17,764 --> 00:00:20,264
Ďalší dôvod,
prečo vás mesto potrebuje.

12
00:00:20,299 --> 00:00:22,032
- Pán Becks.
- Pán Casey.

13
00:00:22,068 --> 00:00:23,134
Prišiel ste sa vzdať?

14
00:00:23,169 --> 00:00:25,035
Vlastne som chcel vidieť
výraz vašej tváre,

15
00:00:25,071 --> 00:00:27,772
keď si prvýkrát uvedomíte,
že so mnou prehráte.

16
00:00:30,576 --> 00:00:32,777
Oddiel 3, záchranka 61:

17
00:00:32,812 --> 00:00:37,448
Možný únik oxidu uhoľnatého
na ulici 5708 Forsten Avenue.

18
00:00:42,820 --> 00:00:45,054
Čo tu máme, poručík?

19
00:00:45,089 --> 00:00:46,422
Varovanie pred oxidom uhoľnatým.

20
00:00:46,457 --> 00:00:48,023
Ochranka volala majiteľom,

21
00:00:48,059 --> 00:00:49,558
aby sa ubezpečili, že sú v poriadku.

22
00:00:49,594 --> 00:00:52,361
Nedostali žiadnu odpoveď.

23
00:01:32,770 --> 00:01:34,336
Hasiči!

........