1
00:00:01,412 --> 00:00:03,680
Ľudia, predstavujem vám nového člena
zásahovky 81, Stellu Kiddovú.

2
00:00:03,715 --> 00:00:04,881
Rozišla som sa so svojím manželom

3
00:00:04,916 --> 00:00:06,916
a naozaj sa teším na osamelý život.

4
00:00:06,952 --> 00:00:08,284
Zdravím. Som Casey.

5
00:00:08,320 --> 00:00:09,452
Dám vám malú radu zadarmo.

6
00:00:09,488 --> 00:00:11,054
Teraz ste súčasťou chicagskej politiky.

7
00:00:11,089 --> 00:00:12,455
Neexistuje žiadne povrchné riešenie.

8
00:00:12,491 --> 00:00:14,357
To nie je dôvod,
prečo som sa na to dal.

9
00:00:14,393 --> 00:00:16,459
Ak spustíte čistú kampaň,
zlíznete smotanu.

10
00:00:16,495 --> 00:00:18,728
Ak špinavú, stratíte svoju dušu.

11
00:00:18,764 --> 00:00:21,264
Ďalší dôvod,
prečo vás mesto potrebuje.

12
00:00:21,299 --> 00:00:23,032
- Pán Becks.
- Pán Casey.

13
00:00:23,068 --> 00:00:24,134
Prišiel ste sa vzdať?

14
00:00:24,169 --> 00:00:26,035
Vlastne som chcel vidieť
výraz vašej tváre,

15
00:00:26,071 --> 00:00:28,772
keď si prvýkrát uvedomíte,
že so mnou prehráte.

16
00:00:31,576 --> 00:00:33,777
Oddiel 3, záchranka 61:

17
00:00:33,812 --> 00:00:38,448
Možný únik oxidu uhoľnatého
na ulici 5708 Forsten Avenue.

18
00:00:43,820 --> 00:00:46,054
Čo tu máme, poručík?

19
00:00:46,089 --> 00:00:47,422
Varovanie pred oxidom uhoľnatým.

20
00:00:47,457 --> 00:00:49,023
Ochranka volala majiteľom,

21
00:00:49,059 --> 00:00:50,558
aby sa ubezpečili, že sú v poriadku.

22
00:00:50,594 --> 00:00:53,361
Nedostali žiadnu odpoveď.

23
00:01:33,770 --> 00:01:35,336
Hasiči!

........