1
00:00:00,572 --> 00:00:02,499
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,765 --> 00:00:05,141
Tohle byla Filórie.

3
00:00:06,087 --> 00:00:07,779
Země kouzel.

4
00:00:07,804 --> 00:00:10,930
Chatwinovy v knížce většinou
honí čarodějka času Budíčka.

5
00:00:10,955 --> 00:00:13,230
Zasazuje do stromů hodiny.

6
00:00:13,883 --> 00:00:16,014
Tady se Filórie zrodila.

7
00:00:16,039 --> 00:00:18,624
Kde Plover vyprávěl
Jane a Martinovi pohádky.

8
00:00:18,649 --> 00:00:20,892
Něco jsem uvnitř viděl.
Ubohý chlapec.

9
00:00:20,917 --> 00:00:25,328
Snažil se pomocí knoflíku dostat
do Filórie, aby utekl té zrůdě.

10
00:00:25,353 --> 00:00:28,664
Žijeme ve světě,
který je jen jeden z mnoha.

11
00:00:28,689 --> 00:00:31,376
Netvor, kterého jste viděli,
byl z jiného světa.

12
00:00:31,428 --> 00:00:33,155
Co chce Jane po Netvorovi?

13
00:00:33,180 --> 00:00:36,892
Pořád ta samá odhodlaná
malá Jane Chatwinová.

14
00:00:36,917 --> 00:00:39,219
Uhel jí dal
schopnost ovládat čas

15
00:00:39,244 --> 00:00:41,768
a ona vytvořila
časovou smyčku.

16
00:00:41,793 --> 00:00:45,306
Když nezastaví Netvora,
restartuje ji.

17
00:00:45,803 --> 00:00:47,660
Co je tentokrát jinak?

18
00:00:47,685 --> 00:00:49,926
- Byla jsem v Brakebills?
- Měla bys být.

19
00:00:49,951 --> 00:00:53,627
Když si teď sednu,
tak myslím, že to byl osud.

20
00:00:53,652 --> 00:00:55,317
Vyvolali jsme bohyni.

21
00:00:55,369 --> 00:00:58,245
Dotkla se nás všech.
Vyhověla každé žádosti.

22
00:00:58,267 --> 00:01:01,961
Jednou jsme všichni neumřeli.
........