1
00:00:01,551 --> 00:00:03,478
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,744 --> 00:00:06,120
Tohle byla Filórie.

3
00:00:07,066 --> 00:00:08,758
Země kouzel.

4
00:00:08,783 --> 00:00:11,909
Chatwinovy v knížce většinou
honí čarodějka času Budíčka.

5
00:00:11,934 --> 00:00:14,209
Zasazuje do stromů hodiny.

6
00:00:14,862 --> 00:00:16,993
Tady se Filórie zrodila.

7
00:00:17,018 --> 00:00:19,603
Kde Plover vyprávěl
Jane a Martinovi pohádky.

8
00:00:19,628 --> 00:00:21,871
Něco jsem uvnitř viděl.
Ubohý chlapec.

9
00:00:21,896 --> 00:00:26,307
Snažil se pomocí knoflíku dostat
do Filórie, aby utekl té zrůdě.

10
00:00:26,332 --> 00:00:29,643
Žijeme ve světě,
který je jen jeden z mnoha.

11
00:00:29,668 --> 00:00:32,355
Netvor, kterého jste viděli,
byl z jiného světa.

12
00:00:32,407 --> 00:00:34,134
Co chce Jane po Netvorovi?

13
00:00:34,159 --> 00:00:37,871
Pořád ta samá odhodlaná
malá Jane Chatwinová.

14
00:00:37,896 --> 00:00:40,198
Uhel jí dal
schopnost ovládat čas

15
00:00:40,223 --> 00:00:42,747
a ona vytvořila
časovou smyčku.

16
00:00:42,772 --> 00:00:46,285
Když nezastaví Netvora,
restartuje ji.

17
00:00:46,782 --> 00:00:48,639
Co je tentokrát jinak?

18
00:00:48,664 --> 00:00:50,905
- Byla jsem v Brakebills?
- Měla bys být.

19
00:00:50,930 --> 00:00:54,606
Když si teď sednu,
tak myslím, že to byl osud.

20
00:00:54,631 --> 00:00:56,296
Vyvolali jsme bohyni.

21
00:00:56,348 --> 00:00:59,224
Dotkla se nás všech.
Vyhověla každé žádosti.

22
00:00:59,246 --> 00:01:02,940
Jednou jsme všichni neumřeli.
........