1
00:14:43,270 --> 00:14:45,064
Legolasi, můj pane.

2
00:14:48,233 --> 00:14:50,444
Rozluč se s tím trpaslíkem.

3
00:14:52,488 --> 00:14:53,864
Potřebuji tě jinde.

4
00:25:07,686 --> 00:25:10,063
Lesní elfové!

5
00:25:12,315 --> 00:25:14,651
Syn jejich krále s tou elficí

6
00:25:15,443 --> 00:25:17,195
nás sledovali do Města.

7
00:25:23,535 --> 00:25:26,204
A zabils je?

8
00:25:26,871 --> 00:25:28,039
Upláchli

9
00:25:28,289 --> 00:25:29,874
a kvičeli strachy.

10
00:25:30,792 --> 00:25:32,127
Pitomče. Vrátí se

11
00:25:32,377 --> 00:25:35,130
v čele

12
00:25:35,380 --> 00:25:36,464
armády elfů!

13
00:25:38,842 --> 00:25:41,511
Jeď do Gundabadu.

14
00:25:43,263 --> 00:25:46,057
Ať pošlou naše legie.

15
00:25:51,020 --> 00:25:52,021
Elfové!

16
00:25:53,106 --> 00:25:54,607
Lidé!

17
00:25:54,858 --> 00:25:56,234
Trpaslíci!

18
00:25:56,484 --> 00:25:57,902
V té Hoře

19
00:25:58,153 --> 00:25:58,862
najdou hrob!

20
00:25:59,112 --> 00:26:01,197
Do války!

21
00:26:30,643 --> 00:26:31,519
Legolasi,

22
00:26:31,770 --> 00:26:33,897
pane, vzkaz od vašeho otce.

23
00:26:34,147 --> 00:26:36,691
Máte se ihned vrátit.

24
00:26:37,192 --> 00:26:38,234
Pojď, Tauriel.

25
00:26:38,485 --> 00:26:39,944
Pane,

........