1
00:00:08,868 --> 00:00:15,166
A kde běsní válka, tam vnesu mír.

2
00:00:16,333 --> 00:00:18,586
A kde vládnou spory,

3
00:00:19,461 --> 00:00:23,549
tam přinesu lásku.

4
00:00:26,135 --> 00:00:30,598
Ano, dovedu svůj věrný lid

5
00:00:31,056 --> 00:00:35,477
k věčné svobodě.

6
00:00:47,531 --> 00:00:50,743
Vy jste úžasný!

7
00:00:50,826 --> 00:00:54,079
Viď, Franku? Líbilo se mu to.

8
00:00:54,246 --> 00:00:57,917
Nejhorší, co jsem kdy viděla.
Hrůza je slabý slovo.

9
00:00:58,000 --> 00:00:59,919
Vypadá v tom jako velkej penis.

10
00:01:00,085 --> 00:01:02,671
Ale dali do toho takový práce. Proč?

11
00:01:02,838 --> 00:01:05,925
-Protože je to ta pitomá Duna.
-Proč jsme tam navozili tolik písku?

12
00:01:06,091 --> 00:01:07,843
Protože jsme idioti!

13
00:01:07,968 --> 00:01:11,847
Bože, Tino,
tohle nemůžu správní radě ukázat.

14
00:01:12,014 --> 00:01:14,600
-Ne, to nemůžeš.
-Jsem v háji.

15
00:01:14,725 --> 00:01:17,478
-Jo, to jsi.
-Panebože, Anna tu školu vyhraje.

16
00:01:17,603 --> 00:01:21,649
-Jo, vyhraje.
-Proboha, Tino. Co budu dělat?

17
00:01:21,899 --> 00:01:25,194
Budeš mu muset říct,
že tohle předvést nemůžeš.

18
00:01:25,277 --> 00:01:27,238
My teď spolu skoro nemluvíme.

19
00:01:27,321 --> 00:01:29,824
Bude lepší, když mu to řekneš ty.

20
00:01:29,990 --> 00:01:32,868
Vždyť já vůbec neumím lhát.
Tohle nezvládnu.

21
00:01:32,952 --> 00:01:35,746
A navíc,
za chvíli mám být na gynekologii.

22
00:01:35,830 --> 00:01:37,665
Zrovna teď tam musíš chodit?

23
00:01:37,748 --> 00:01:39,875
Jestli sis toho nevšimla,
........