1
00:00:00,055 --> 00:00:02,171
<i>Minule jste viděli:</i>

2
00:00:02,195 --> 00:00:05,023
Lidi, tohle je můj
bráška Mike.

3
00:00:05,070 --> 00:00:07,062
Řekl jsi jim
o svojí přezdívce?

4
00:00:07,933 --> 00:00:10,300
Hnědka.

5
00:00:10,677 --> 00:00:13,442
Umírala nám babička
a on jel radši na vodu.

6
00:00:13,467 --> 00:00:14,208
Stěrka.

7
00:00:14,229 --> 00:00:17,207
- Teď jsme si kvit.
- To ani náhodou.

8
00:00:17,436 --> 00:00:21,383
- Pro lásku Boží. Nevíš o tomhle něco?
- Stěrka.

9
00:00:24,770 --> 00:00:28,290
Tandy, jsi v pohodě? U postele
jsem našla hromadu vlasů.

10
00:00:28,325 --> 00:00:31,018
- Je mi skvěle.
- Pane jo.

11
00:00:33,721 --> 00:00:36,234
Ty ses ostříhal?

12
00:00:36,259 --> 00:00:38,973
Ne, tohle je asi Mikova práce.

13
00:00:38,998 --> 00:00:40,731
Nemám pravdu, Miku?

14
00:00:40,857 --> 00:00:42,466
Jo, to teda máš.

15
00:00:42,536 --> 00:00:45,237
Miku, asi jsi kousek vynechal.

16
00:00:47,606 --> 00:00:53,145
Ne, Carol, přesně takhle jsem to chtěl.
Pravá strana je pro práci, levá pro zábavu.

17
00:00:53,180 --> 00:00:56,582
- Asi si myslíš, žes mě setřel, co?
- Jo, celkem jo.

18
00:00:56,617 --> 00:01:01,220
Setřel jsi sám sebe,
protože mě se to líbí.

19
00:01:01,345 --> 00:01:04,104
Tohle jsem chtěl
udělat už dávno,

20
00:01:04,129 --> 00:01:07,495
takže díky za
ušetřenou práci.

21
00:01:07,682 --> 00:01:09,348
Za nic, Phile.

22
00:01:09,373 --> 00:01:11,784
Tandy, fakt sis to
takhle přál?
........