1
00:00:02,300 --> 00:00:05,900
Mám klienta odsouzeného v Louisianě
k trestu smrti. Jmenuje se Rudy Jones.

2
00:00:06,300 --> 00:00:07,650
Nezemřel?

3
00:00:07,700 --> 00:00:09,700
Má v sobě spoustu sedativ!

4
00:00:10,180 --> 00:00:11,400
Volejte soudci, hned!

5
00:00:13,780 --> 00:00:17,210
Chápu, že to černoch
nemá u policie lehké.

6
00:00:17,260 --> 00:00:19,930
Nechci přestat.
Je to pro mě všechno.

7
00:00:19,980 --> 00:00:21,490
Mám strach, že to brzy zjistí.

8
00:00:21,540 --> 00:00:22,690
Kdo je to?

9
00:00:22,740 --> 00:00:24,250
...ale ode mne to nevíš.

10
00:00:24,300 --> 00:00:26,810
Běžte a žijte svůj nový život.

11
00:00:26,860 --> 00:00:28,250
Celé jméno?

12
00:00:28,300 --> 00:00:30,610
Nicholas Johnson.
Jsem Nick Johnson.

13
00:00:30,660 --> 00:00:34,730
Když ublížíš mému bratrovi,
ostatní bratři si pro tebe příjdou.

14
00:00:36,020 --> 00:00:37,610
Otevře mi k nim dveře.

15
00:00:37,660 --> 00:00:40,170
Maya Cobbinová. Tohle je můj přítel.

16
00:00:40,220 --> 00:00:41,540
Co chceš?

17
00:00:46,140 --> 00:00:48,810
Počkat. Není to bezpečné.
Počkáme na ozbrojenou jednotku.

18
00:00:48,860 --> 00:00:53,770
Existuje nový svědek, vyděšený a opatrný.
Což je dobré.

19
00:00:53,820 --> 00:00:57,770
20 let rodinného života
přispělo k velmi důkladnému krytí.

20
00:00:57,820 --> 00:01:00,570
- Máme společnou minulost.
- Michael Antwi.

21
00:01:00,620 --> 00:01:03,700
Jen chceme, aby ses s námi podělil
o její myšlenky.

22
00:01:06,180 --> 00:01:10,370
První černoch ve vedení DPP.
To by tedy bylo něco, že?

23
........