1
00:00:01,719 --> 00:00:04,103
Vážení hosté a hodnostáři,

2
00:00:04,138 --> 00:00:05,947
děkuji vám, že jste zde
na odhalení této sochy

3
00:00:05,982 --> 00:00:07,806
na oslavu míru,

4
00:00:07,842 --> 00:00:11,076
který já, král J'Son ze Spartaxu,

5
00:00:11,112 --> 00:00:13,513
nadále buduju s říší Asgard,

6
00:00:13,548 --> 00:00:15,098
která je tu dnes zastoupena

7
00:00:15,133 --> 00:00:19,460
vyslanci Thorem a Angelou.

8
00:00:19,495 --> 00:00:22,897
Ale čest tohoto věnování
patří našemu nejnovějšímu hrdinovi,

9
00:00:22,932 --> 00:00:25,892
mému synovi a dědicovi,
Star-Lordu Peterovi.

10
00:00:32,892 --> 00:00:34,067
Star-Lord.

11
00:00:35,828 --> 00:00:37,654
Tady jsem, tady jsem.

12
00:00:37,689 --> 00:00:39,421
Zdravím vespolek!

13
00:00:39,457 --> 00:00:42,149
Ať party začne.

14
00:00:42,185 --> 00:00:44,585
Tímto věnuji tento
monument mému tátovi,

15
00:00:45,955 --> 00:00:47,371
králi J'Sonovi ze Spartaxu.

16
00:00:50,510 --> 00:00:51,842
Omlouvám se, tati.
Tohle sako je...

17
00:00:51,877 --> 00:00:53,953
Je to kus oblečení.

18
00:00:53,989 --> 00:00:56,072
Oblékání by nemělo
zabránit Star-Lordovi,

19
00:00:56,107 --> 00:00:58,908
aby přišel včas.
Tvou povinností je...

20
00:00:58,943 --> 00:01:02,295
Reprezentovat říši způsobem,
který se hodí k bla, bla, bla...

21
00:01:02,330 --> 00:01:04,889
Takže mi řekneš
o Kosmickém semenu, jak jsi slíbil?

22
00:01:04,925 --> 00:01:06,457
Petere, teď není čas na...

23
00:01:06,492 --> 00:01:09,319
Co víte o Kosmickém semenu?
........