1
00:00:00,000 --> 00:00:02,002
BAD JUDGE 1x05 - Judge And Jury
Překlad: tarba

2
00:00:04,254 --> 00:00:05,881
Pití.

3
00:00:09,343 --> 00:00:10,469
Pití.

4
00:00:10,928 --> 00:00:12,888
Bylo by to jednodušší,

5
00:00:12,930 --> 00:00:14,723
kdybyste měli každý svůj
oběd, ale...

6
00:00:14,765 --> 00:00:15,849
Trénujeme.

7
00:00:15,849 --> 00:00:17,809
Čas.

8
00:00:17,851 --> 00:00:20,145
Půl košíku hranolek,
žádné vylití, to je rekord.

9
00:00:20,187 --> 00:00:22,314
V pátek vyhrajeme

10
00:00:22,356 --> 00:00:26,527
na pátém každoročním
Serpico olympiádě

11
00:00:26,527 --> 00:00:28,862
a znovu se vyšvihneme tam,
kam patříme, na opasek.

12
00:00:28,862 --> 00:00:30,364
Jaké Serpico?

13
00:00:30,405 --> 00:00:32,449
Každoroční barová soutěž.

14
00:00:32,491 --> 00:00:34,326
Tedward a já proti Tomovi a...

15
00:00:34,368 --> 00:00:35,786
- Jakeovi.
- Jo.

16
00:00:35,827 --> 00:00:37,746
Prohráli jsme jen jednou,
loni.

17
00:00:37,788 --> 00:00:39,915
Poražení musí strávit
noc ve vězení.

18
00:00:39,957 --> 00:00:41,542
Byli jsme na tom špatně.

19
00:00:41,583 --> 00:00:42,835
Ten záchod byl děs.

20
00:00:42,876 --> 00:00:45,379
Gary, měl bys přijít...
nebo ne.

21
00:00:45,420 --> 00:00:46,964
- Však ví, jak chceš.
- To je milé.

22
00:00:47,005 --> 00:00:48,549
Chceš, abych ti fandil.

23
00:00:48,549 --> 00:00:49,925
........