1
00:00:00,000 --> 00:00:03,003
BAD JUDGE 1x07 - Communication Breakdown
Překlad: tarba

2
00:00:03,962 --> 00:00:07,174
Zima!

3
00:00:09,092 --> 00:00:12,429
Michelle?

4
00:00:13,472 --> 00:00:15,557
Michelle.

5
00:00:15,599 --> 00:00:17,893
Prosím, nebuď mrtvá.

6
00:00:17,935 --> 00:00:18,977
Prosím, nebuď mrtvá.

7
00:00:19,019 --> 00:00:20,437
Michelle?

8
00:00:20,437 --> 00:00:22,523
Už nikdy nebudu pít.

9
00:00:22,564 --> 00:00:23,982
Pojď, dej si.

10
00:00:24,024 --> 00:00:25,150
- Dobře.
- Pojď.

11
00:00:25,192 --> 00:00:28,445
Byla jsi za toho debila
vdaná 17 let.

12
00:00:28,487 --> 00:00:30,447
Nemůžu uvěřit, že jsem byla
vdaná za chlapa, co má

13
00:00:30,489 --> 00:00:34,076
tetování <i>Calvin and Hobbes.</i>

14
00:00:34,117 --> 00:00:35,536
Tohle je zábava!

15
00:00:35,577 --> 00:00:37,746
- Já se bavila.
- Včera jsem se hodně bavila.

16
00:00:37,788 --> 00:00:39,248
- Šílený!
- Jako za starých časů.

17
00:00:39,289 --> 00:00:40,457
Jo, jako za starých časů.

18
00:00:40,457 --> 00:00:41,625
Byly jsme tak,

19
00:00:41,625 --> 00:00:42,835
nestaraly jsme se o svět.

20
00:00:42,876 --> 00:00:44,253
- Ne, to ne.
- Byly jsme jako...

21
00:00:44,294 --> 00:00:46,797
Hej, jsem na tebe pyšná.

22
00:00:46,839 --> 00:00:48,423
- Jo?
- Jo.

23
00:00:48,465 --> 00:00:49,842
A musíš mi věřit.

........