1
00:00:00,167 --> 00:00:02,169
BAD JUDGE 1x09 - Face Mask Mom
Překlad: tarba

2
00:00:03,003 --> 00:00:05,047
Zapomeňte na vaše bílé Vánoce.

3
00:00:05,047 --> 00:00:08,884
Tenhle sváteční týden
tu bude hic.

4
00:00:08,884 --> 00:00:11,553
Vedra jak na pláži,
tak ve městě.

5
00:00:11,595 --> 00:00:14,348
Doufejme, že Santa nezapomene
na pitný režim.

6
00:00:21,063 --> 00:00:23,357
Mluvím o té mamině na steroidech.

7
00:00:23,398 --> 00:00:25,692
Internetová senzace,
Regina Bullocková z Downey,

8
00:00:25,692 --> 00:00:28,237
známá jako chráničová máma,
má dneska jít

9
00:00:28,320 --> 00:00:30,155
před soudce ve Van Nuys.

10
00:00:30,197 --> 00:00:31,365
Hej, hej, to jsem já!

11
00:00:31,406 --> 00:00:32,616
To je můj případ!

12
00:00:32,658 --> 00:00:34,493
Bullocková řekla orgánům,
že neměla jinou možnost,

13
00:00:34,535 --> 00:00:37,704
než pronásledovat dítě,
které, podle Bullockové,

14
00:00:37,746 --> 00:00:42,626
zaútočilo na její
nejmladší dítě.

15
00:00:42,668 --> 00:00:45,963
Matky jako vy jsou
hrozbou společnosti.

16
00:00:46,004 --> 00:00:48,048
Ne, ne, ne, já nejsem máma.

17
00:00:48,090 --> 00:00:50,342
Jsem soudkyně.

18
00:00:50,384 --> 00:00:55,222
Bum!

19
00:00:55,264 --> 00:00:56,223
Jo.

20
00:01:11,989 --> 00:01:13,615
Jasně, pošlete je
přes ochranku,

21
00:01:13,657 --> 00:01:15,200
jako by měly milion nožů.

22
00:01:15,242 --> 00:01:16,451
Ukažte mi lepší dítě.

23
........