1
00:00:03,239 --> 00:00:05,065
V minulých dílech CSI: Cyber...

2
00:00:05,407 --> 00:00:06,773
Pokouším se vypadat profesionálně

3
00:00:06,775 --> 00:00:09,476
než půjdu před soudce
kvůli slyšení 5K1.

4
00:00:09,478 --> 00:00:11,745
Přemýšlela už jsi o tom,
co budeš dělat pak?

5
00:00:11,747 --> 00:00:13,079
Ty mi nevěříš.

6
00:00:13,081 --> 00:00:14,548
Já jen nevěřím tvému úsudku.

7
00:00:14,550 --> 00:00:15,816
Je to tu jako ostrov
propuštěných na podmínku.

8
00:00:15,818 --> 00:00:17,484
Jako by vůbec nezáleželo
na tom, co udělám správně,

9
00:00:17,486 --> 00:00:18,952
nezbavím se toho, co jsem udělal špatně.

10
00:00:18,954 --> 00:00:20,620
Osm milionů.
Nikomu to neřeknu. No tak.

11
00:00:20,622 --> 00:00:22,222
Ty víš, kde jsou.
Já je neukradl.

12
00:00:22,224 --> 00:00:23,590
Zjistím, kdo to udělal.

13
00:00:23,592 --> 00:00:26,092
A až to zjistím, dostanu
toho hajzla do vězení.

14
00:00:26,094 --> 00:00:27,861
No tak. Máš pružný krok,

15
00:00:27,863 --> 00:00:29,496
úsměv na míli široký.

16
00:00:29,498 --> 00:00:31,598
Vy, pane, jste zamilovaný.
Kdo je to?

17
00:00:31,600 --> 00:00:32,532
Greer Latimore.

18
00:00:32,534 --> 00:00:33,900
Vážně to cítím.

19
00:00:33,902 --> 00:00:35,468
Je to bývalá agentka tajné služby.

20
00:00:35,470 --> 00:00:38,138
Fušuji do soukromého vyšetřování.

21
00:00:38,140 --> 00:00:39,606
No páni.

22
00:01:18,913 --> 00:01:20,112
Připravené?

23
00:01:29,524 --> 00:01:32,758
Prosím ne. Já vás prosím.
Ne, prosím...
........