1
00:00:52,323 --> 00:00:55,823
CinemArt
uvádí

2
00:02:00,073 --> 00:02:07,864
S TVÁŘÍ ANDĚLA

3
00:02:11,281 --> 00:02:16,990
Tu na mne pohleděla Beatrice blahá,
a její pohled byl pln lásky ke mně,

4
00:02:17,114 --> 00:02:23,114
že přemožena byla moje snaha
a zrak jsem sklopil zmateně a němě.

5
00:02:38,448 --> 00:02:41,614
- Prosím.
- Dobrý den, tady Thomas Lang.

6
00:02:41,739 --> 00:02:44,198
- Ahoj. Jste v Římě?
- Ano.

7
00:02:44,906 --> 00:02:47,114
Skvěle. Tak se sejdeme.

8
00:02:47,406 --> 00:02:49,156
Dobře. Kde?

9
00:02:49,781 --> 00:02:52,739
Třeba v Café Rosati.
Máte to kousek od hotelu.

10
00:02:53,781 --> 00:02:56,989
Budu mít s sebou výtisk vaší knihy.

11
00:02:57,114 --> 00:02:58,864
"S tváří anděla"

12
00:03:00,531 --> 00:03:02,281
Jsem si podobná?

13
00:03:03,114 --> 00:03:04,531
Jde to.

14
00:03:04,656 --> 00:03:07,323
- Thomas.
- Simone. Těší mě.

15
00:03:10,323 --> 00:03:12,989
- Žijete tu dlouho?
- Patnáct let.

16
00:03:13,114 --> 00:03:15,114
Děkuji. Jsem tu doma.

17
00:03:15,781 --> 00:03:19,656
Na zahraniční tiskovou agenturu není
dost peněz, takže dělám Itálii pro...

18
00:03:19,781 --> 00:03:22,781
Newsweek, Daily Beast, CNN, BBC.

19
00:03:23,198 --> 00:03:25,781
- To musí být dobré.
- Nestěžuju si.

20
00:03:25,906 --> 00:03:28,031
- Máte tu rodinu?
- Ano.

21
00:03:28,156 --> 00:03:30,489
Dva malé kluky a manžela.

22
00:03:32,948 --> 00:03:36,281
Poslali mi vaši knihu.
Myslel jsem si, že se mi nebude líbit.

........