1
00:00:00,200 --> 00:00:03,200
Překlad do CZ: 0011011100111
Verze: WEB-DL
www.serialzone.cz

2
00:00:05,305 --> 00:00:07,006
<i>Chtěl jsi, abych to Semeno ukradl.</i>

3
00:00:07,008 --> 00:00:08,374
<i>Samozřejmě, že ano!</i>

4
00:00:08,376 --> 00:00:10,609
<i>Dokonce jsi mi k tomu nechal nástroje!</i>

5
00:00:10,611 --> 00:00:15,280
<i>Užitečnost tvého syna
je čím dál tím menší, J'Son.</i>

6
00:00:15,282 --> 00:00:17,850
Peter je jediný, kdo může
používat KryptoKrychli

7
00:00:17,852 --> 00:00:20,352
a zavést nás za
Kosmickým semenem, Thanosi.

8
00:00:20,354 --> 00:00:22,688
Jestli ještě jednou při doručení

9
00:00:22,690 --> 00:00:24,556
Kosmického semena selže...

10
00:00:24,558 --> 00:00:25,724
- Ahoj!
- Stát!

11
00:00:25,726 --> 00:00:26,658
Pusť mě dovnitř!

12
00:00:26,660 --> 00:00:28,994
Ke králi nikdo nesmí!

13
00:00:28,996 --> 00:00:31,730
Nikdy jsi Kosmické semeno nenašel,

14
00:00:31,732 --> 00:00:33,699
ukradl jsi ho z Asgardu!

15
00:00:33,701 --> 00:00:35,667
Tím už jsme si prošli, Petere.

16
00:00:35,669 --> 00:00:37,169
Není tady sebemenší důkaz,

17
00:00:37,171 --> 00:00:39,705
a nemůžeš prokázat opak.

18
00:00:39,707 --> 00:00:42,174
Co jsi za zvráceného ubožáka,

19
00:00:42,176 --> 00:00:44,243
který lže vlastnímu synovi?


20
00:00:44,245 --> 00:00:47,479
Takhle už nikdy nemluv
se svým otcem

21
00:00:47,481 --> 00:00:49,014
a svým králem!

22
00:00:49,016 --> 00:00:50,883
Chceš ho tak moc?

23
00:00:50,885 --> 00:00:52,818
Tak si ho ukradni sám, tati!

........