1
00:00:00,000 --> 00:00:01,747
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,771 --> 00:00:03,343
To je tvoje chyba, Raymonde.

3
00:00:03,443 --> 00:00:06,162
Byla chyba přimět ji,
aby si myslela, že ji ochráníš.

4
00:00:06,262 --> 00:00:09,470
Nechala po sobě holčičku.
Bude potřebovat ochranu.

5
00:00:09,494 --> 00:00:14,539
Když nebudeš v jejím životě. Nenechám
tě udělat stejnou chybu jako s Liz.

6
00:00:14,639 --> 00:00:16,505
- Kdo útočil v kostele?
- Nevím.

7
00:00:16,605 --> 00:00:19,394
Kdokoliv Solomona
najal, ví příliš moc.

8
00:00:19,494 --> 00:00:22,303
Dýchají nám na krk
i teď, poslouchají, sledují...

9
00:00:22,327 --> 00:00:24,892
Musíme tuhle
hrozbu rychle zlikvidovat.

10
00:00:29,410 --> 00:00:32,963
<i>Kéž bych mohl říct něco,
co by zastavilo pláč...</i>

11
00:00:36,619 --> 00:00:40,031
<i>aby přestala ta bolest
z její ztráty, ale nemůžu...</i>

12
00:00:42,952 --> 00:00:46,136
<i>Můžu ale připomenout,
jaké jsme měli štěstí, </i>

13
00:00:46,160 --> 00:00:48,970
<i>že Elizabeth byla
součástí našich životů.</i>

14
00:00:48,994 --> 00:00:50,605
Potřebuju vidět průkaz.

15
00:00:52,327 --> 00:00:54,636
<i>Co od nás Pán žádá?</i>

16
00:00:54,660 --> 00:01:00,269
<i>Konat spravedlnost, mít slitování
a žít v pokoře s Bohem.</i>

17
00:01:00,369 --> 00:01:02,540
Reddingtonovi chlapi?

18
00:01:02,640 --> 00:01:05,013
Jo. Ne, že bych o ně žádal.

19
00:01:05,014 --> 00:01:07,470
Jsou tu na její ochranu.

20
00:01:07,494 --> 00:01:10,180
Nechci, aby Reddington,
ani nikdo z jeho ranařů,

21
00:01:10,181 --> 00:01:11,928
byl součástí jejího života.

22
00:01:13,132 --> 00:01:14,636
Já vím.
........