1
00:00:01,100 --> 00:00:02,847
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,871 --> 00:00:04,443
To je tvoje chyba, Raymonde.

3
00:00:04,543 --> 00:00:07,262
Byla chyba přimět ji,
aby si myslela, že ji ochráníš.

4
00:00:07,362 --> 00:00:10,570
Nechala po sobě holčičku.
Bude potřebovat ochranu.

5
00:00:10,594 --> 00:00:15,639
Když nebudeš v jejím životě. Nenechám
tě udělat stejnou chybu jako s Liz.

6
00:00:15,739 --> 00:00:17,605
- Kdo útočil v kostele?
- Nevím.

7
00:00:17,705 --> 00:00:20,494
Kdokoliv Solomona
najal, ví příliš moc.

8
00:00:20,594 --> 00:00:23,403
Dýchají nám na krk
i teď, poslouchají, sledují...

9
00:00:23,427 --> 00:00:25,992
Musíme tuhle
hrozbu rychle zlikvidovat.

10
00:00:30,510 --> 00:00:34,063
<i>Kéž bych mohl říct něco,
co by zastavilo pláč...</i>

11
00:00:37,719 --> 00:00:41,131
<i>aby přestala ta bolest
z její ztráty, ale nemůžu...</i>

12
00:00:44,402 --> 00:00:47,586
<i>Můžu ale připomenout,
jaké jsme měli štěstí, </i>

13
00:00:47,610 --> 00:00:50,420
<i>že Elizabeth byla
součástí našich životů.</i>

14
00:00:50,444 --> 00:00:52,055
Potřebuju vidět průkaz.

15
00:00:53,777 --> 00:00:56,086
<i>Co od nás Pán žádá?</i>

16
00:00:56,110 --> 00:01:01,719
<i>Konat spravedlnost, mít slitování
a žít v pokoře s Bohem.</i>

17
00:01:01,819 --> 00:01:03,990
Reddingtonovi chlapi?

18
00:01:04,090 --> 00:01:06,463
Jo. Ne, že bych o ně žádal.

19
00:01:06,464 --> 00:01:08,920
Jsou tu na její ochranu.

20
00:01:08,944 --> 00:01:11,630
Nechci, aby Reddington,
ani nikdo z jeho ranařů,

21
00:01:11,631 --> 00:01:13,378
byl součástí jejího života.

22
00:01:14,278 --> 00:01:15,849
Já vím.
........