1
00:00:00,995 --> 00:00:02,095
VTEDY

2
00:00:02,097 --> 00:00:05,632
- Supernatural od Carvera Edlunda.
- Aké je pravé meno Carvera Edlunda?

3
00:00:05,634 --> 00:00:08,251
Chuck Shurley? Kto ti dal
právo na náš životný príbeh?

4
00:00:08,252 --> 00:00:11,411
Jedného dňa tieto knihy budú známe
ako Winchesterovské evanjelium.

5
00:00:11,521 --> 00:00:14,098
Chceš vedieť, čo je zač, Crowley?
Čo takto sestra Boha?

6
00:00:14,122 --> 00:00:15,157
On má príbuzných?

7
00:00:15,158 --> 00:00:17,292
Ukáže sa a všetci sú
ako z filmu O 28 dní...?

8
00:00:17,294 --> 00:00:18,960
- Toto je Metatron.
- Boží pisár.

9
00:00:18,962 --> 00:00:21,096
Máme tvoju svätožiaru.
Si smrteľník.

10
00:00:21,098 --> 00:00:23,899
- To poníženie.
- Hľadám Boha.

11
00:00:23,901 --> 00:00:25,634
Neobťažoval sa ukázať
pri apokalypse.

12
00:00:25,736 --> 00:00:28,236
Proste si nemyslí,
že je to jeho problém.

13
00:00:28,238 --> 00:00:31,706
- Prečo by sa staral teraz?
- Neviem, možno preto, že je jeho sestra.

14
00:00:31,708 --> 00:00:35,911
- Všetci tvoji vyvolení trpia!
- Nespoliehaj sa na Boha, ale na nás.

15
00:00:35,913 --> 00:00:37,579
Možno ma teraz bude počuť.

16
00:00:37,781 --> 00:00:39,100
TERAZ

17
00:01:01,305 --> 00:01:04,839
Pastrami...možno.

18
00:01:36,006 --> 00:01:37,572
Vzdávam sa!

19
00:01:49,152 --> 00:01:56,024
Áno, Toto. Aj ja mám dojem,
že už nie sme na Zemi.

20
00:02:06,169 --> 00:02:07,369
Haló?

21
00:02:16,013 --> 00:02:17,712
Carver Edlund?

22
00:02:17,914 --> 00:02:21,382
Čo sa to tu dopekla deje?
........