1
00:00:01,292 --> 00:00:02,210
"Dříve"

2
00:00:02,210 --> 00:00:03,712
“Supernatural”
od Carvera Edlunda.

3
00:00:03,712 --> 00:00:05,547
Jaké je jeho skutečné jméno?

4
00:00:05,547 --> 00:00:08,341
Chuck Shurley?
Kdo ti dovolil psát o našem životě?

5
00:00:08,341 --> 00:00:11,302
Jednoho dne jim budou říkat
Evangelium Winchesterů.

6
00:00:11,428 --> 00:00:14,139
Chceš vědět, co je zač?
Co takhle sestra Boha?

7
00:00:14,139 --> 00:00:15,056
On má příbuzné?

8
00:00:15,056 --> 00:00:17,183
Ukáže se a všechno je jak
v "28 dní poté"?

9
00:00:17,183 --> 00:00:18,977
- Toto je Metatron.
- Písař Boží.

10
00:00:18,977 --> 00:00:21,104
Máme tvou milost.
Jsi smrtelný.

11
00:00:21,104 --> 00:00:23,898
- Ty nedůstojnosti!
- Hledám Boha.

12
00:00:23,898 --> 00:00:25,650
Nezabýval se ani apokalypsou.

13
00:00:25,650 --> 00:00:28,236
Nemyslí si, že je to jeho problém.

14
00:00:28,236 --> 00:00:29,654
Proč by se zajímal teď?

15
00:00:29,654 --> 00:00:31,614
Možná proto,
že je to jeho sestra.

16
00:00:31,614 --> 00:00:33,908
Všichni tví vyvolení trpí!

17
00:00:33,908 --> 00:00:35,910
S Bohem nepočítej.
Počítej s námi.

18
00:00:35,910 --> 00:00:37,620
Teď mě možná vyslyší.

19
00:00:37,620 --> 00:00:39,247
"Nyní"

20
00:01:01,394 --> 00:01:02,896
Pastrami…

21
00:01:02,896 --> 00:01:04,856
možná.

22
00:01:36,012 --> 00:01:37,555
Vzdávám to!

23
00:01:49,150 --> 00:01:51,611
........