1
00:00:01,054 --> 00:00:02,968
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,906 --> 00:00:07,000
Miluju tě.
Miluju tě celou, jaká jsi.

3
00:00:07,044 --> 00:00:10,299
- Můžu lidem měnit životy.
- Do Afriky se mi prostě nechce.

4
00:00:10,377 --> 00:00:12,843
Jsem těhotná.
Čekám Markovo dítě.

5
00:00:12,921 --> 00:00:16,781
- Jdeš do toho, nebo jsi z kola ven?
- Jdu do toho. - Bože můj.

6
00:00:17,261 --> 00:00:18,898
Callie! Callie!

7
00:00:21,225 --> 00:00:24,355
Volím si tebe, abys mě
doprovázela na cestě životem.

8
00:00:25,410 --> 00:00:27,760
Já už to sama dál nezvládnu, Arizono.

9
00:00:29,397 --> 00:00:32,531
- Já myslela, že nejhorší máme za sebou.
Máme dítě! - Já vím!

10
00:00:32,570 --> 00:00:36,005
Jaks něco takového mohla udělat?
Nechci nás dávat do pořádku.

11
00:00:36,046 --> 00:00:39,633
- To je Penny. - Callie se stěhuje
do New Yorku. A chce vzít Sofii s sebou.

12
00:00:39,713 --> 00:00:42,558
- Najala sis právníka.
- Tys to začala.

13
00:00:49,087 --> 00:00:51,675
<i>V Bibli najdete
příběh o dvou ženách,</i>

14
00:00:51,795 --> 00:00:54,534
<i>které se přetahují o jedno dítě.</i>

15
00:00:54,982 --> 00:00:58,674
<i>Má klientka navrhuje
návštěvy každý druhý víkend.</i>

16
00:00:58,704 --> 00:01:01,883
<i>- Král Šalamoun musel rozhodnout.</i>
- Dobře ví, že to nejde.

17
00:01:01,914 --> 00:01:04,653
Sofia nemůže létat sama
dvakrát měsíčně šest hodin.

18
00:01:04,689 --> 00:01:06,605
- Striktně odmítáme.
- Vydržte.

19
00:01:06,675 --> 00:01:08,617
<i>Dvě matky. Dítě dostane jediná.</i>

20
00:01:08,705 --> 00:01:11,297
- Víte, že to shodí ze stolu.
- Shazují všechno.

21
00:01:11,346 --> 00:01:14,858
- Protože mají přehnané nároky.
- Teď si to můžou dovolit.

........