1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Subtitles provided by MBC
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:08,960 --> 00:00:10,730
Vaše Veličenstvo.

3
00:00:10,730 --> 00:00:12,300
Co to všechno je?

4
00:00:12,300 --> 00:00:16,200
Vybavení do mého pavilónu.

5
00:00:16,200 --> 00:00:17,970
Pojďme se podívat.

6
00:00:17,970 --> 00:00:21,600
Jsem zvědavý, co jsi koupila.

7
00:00:21,600 --> 00:00:22,970
Nic zvláštního.

8
00:00:22,970 --> 00:00:24,970
Nestyď se.

9
00:00:28,970 --> 00:00:29,970
Můj vládče.

10
00:00:31,170 --> 00:00:34,970
Chceš říct, že bych to neměl vidět?

11
00:00:36,840 --> 00:00:38,230
Vůbec ne.

12
00:00:43,500 --> 00:00:45,030
Ustup.

13
00:00:57,970 --> 00:01:00,370
Co to je?

14
00:01:02,430 --> 00:01:04,960
Odvezte to.

15
00:01:06,670 --> 00:01:09,330
Dobře. Jeďte.

16
00:01:33,200 --> 00:01:35,670
Vysvětli nám to.

17
00:01:35,670 --> 00:01:40,320
Yon Feisu chtěla Vašemu Veličenstvu

18
00:01:40,321 --> 00:01:44,970
poděkovat za smlouvu.

19
00:01:44,970 --> 00:01:45,970
Omlouvám se.

20
00:01:45,970 --> 00:01:50,970
Nevěděla jsem, jak si s vámi osobně
promluvit, tak jsem požádala paní Ki.

21
00:01:50,970 --> 00:01:53,970
A tomu máme věřit?

22
00:01:53,970 --> 00:01:58,970
Z čeho mě podezíráte?

23
00:01:58,970 --> 00:02:02,455
Můj vládče, rozkažte,

24
00:02:02,456 --> 00:02:05,940
aby to všechno otevřeli.

25
00:02:05,940 --> 00:02:10,000
........